nieuws

Explosieve groei glastuinbouw

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland wil ruimte maken voor in totaal 120 hectare glastuinbouw. De kassen worden verspreid over verschillende locaties in de provincie. Dat kwam woensdagavond naar voren tijdens een vergadering van de Statencommissie Economie.

De ruimte voor glastuinbouw staat onder meer gepland voor Nieuwkoop en de Zuidplaspolder. Eind augustus werd een aantal gemeenten geschrapt van de lijst omdat daartegen grote maatschappelijke weerstand bestaat.
Dat betekende dat in Brielle, Westvoorne en Kaag en Braassem geen ruimte werd vrijgemaakt voor glastuinbouw. Hetzelfde geldt voor de Boterdorpse Polder in Lansingerland. GS had in het collegeakkoord ingezet op het behoud van 5800 hectare glastuinbouw in Zuid-Holland. Door sanering is het teeltareaal in de provincie teruggelopen tot iets meer dan 5000 hectare.
Met het voorstel van GS dat nu op tafel ligt voor het aanwijzen van nieuwe glasbouwgebieden, komt het teeltareaal uit op bijna 5400 hectare. Hiervan wordt zo’n 250 hectare uitbesteed aan de provincie Noord-Holland.
Vertegenwoordigers van de glastuinbouwsector spraken tijdens de vergadering hun onvrede uit over het niet nakomen van de belofte van GS in het coalitieakkoord om 5800 hectare teeltareaal te garanderen. De tuinders zijn bang dat een verdere verkleining van de kerngebieden in de provincie de leidende positie van Nederland op dit gebied aantast. Provinciale Staten nemen op 10 november een definitief besluit over het glasplan.

Reageer op dit artikel