nieuws

Essentie ontbreekt in Aanbestedingswet

bouwbreed Premium

Uneto-VNI/SMI is van mening dat het voorstel voor de Aanbestedingswet vrijwel niets verandert aan de bureaucratische en geldverspillende manier van aanbesteden. In politiek Den Haag voeren we samen met de andere belangenorganisaties een stevige lobby voor fundamentele wijzigingen.


Nadat een eerste wetsvoorstel Aanbestedingen begin 2008 in de Eerste Kamer strandde, is gewerkt aan een tweede versie. Dit nieuwe voorstel ligt inmiddels bij de Tweede Kamer en zal in het najaar worden behandeld. De invoering wordt nog steeds verwacht in 2011. Ten opzichte van het eerste voorstel is slechts een aantal punten in het tweede wetsvoorstel ten goede aangepast.
Allereerst is er nu eenheid in integriteitsverklaring (Covog) gebracht en moeten digitale stukken gratis worden aangeleverd. Daarnaast is een model Eigen Verklaring opgenomen die dient te worden gehanteerd. Dit geldt echter uitsluitend voor Europese en dus niet vanzelfsprekend voor nationale aanbestedingen. Bij de laatste wil men het aanbestedingsgedrag verbeteren met flankerend beleid. Denk hierbij aan richtlijnen, een gids proportionaliteit en een gedragscode. Flankerend beleid is echter niet afdwingbaar en mist dus kracht.

Missen

In het nieuwe wetsvoorstel ontbreekt echter een aantal essentiële zaken. We zetten deze op een rij.
1. Een regeling voor nationale aanbestedingen tot een waarde van 4.485.000 euro voor werken en 193.00/125.00 euro voor diensten. Dat betreft dus het overgrote deel van de aanbestedingen. Juist deze categorie vraagt om uniforme, eenvoudige en dus kostenbesparende aanbestedingsprocedures.
Met het nieuwe wetsvoorstel blijft echter een lappendeken bestaan van eigen beleidsregels, ARW 2005 en afwijkingen daarvan, keuzen in procedures, criteria en eisen.
2. Een uitwerking van beginselen van transparantie, gelijkheid, objectiviteit en proportionaliteit.In de praktijk zal dit blijven zorgen voor verschillen in interpretatie en toepassing. Daardoor zal ook sprake blijven van disproportionele financiële eisen, referentie-eisen, personeelseisen, etc.
3. De motiveringsverplichting dient onvoldoende verduidelijkt te worden. Daardoor voelen afgewezen gegadigden zich niet serieus behandeld. Om toch meer duidelijkheid te verkrijgen, blijft de gang naar de rechter nodig.
4. Een concrete regeling tegen gebruik van onevenwichtige contractvoorwaarden. Hierdoor blijven onbeperkte aansprakelijkheden, te zware garantieverplichtingen en verschuiving van ontwerprisico’s voorkomen.
5. Een stimuleringsregel om niet op laagste prijs, maar op economisch meest voordelige inschrijving te gunnen.
6. Een concrete mogelijkheid om een klachtenloket te openen.
Stichting Marktwerking Installatietechniek (SMI),
Zoetermeer

Reageer op dit artikel