nieuws

‘Eén op 14 ongevallen schuld baas’

bouwbreed

Van alle bouwvakkers die getroffen worden door een ongeval geeft 7 procent de werkgever de schuld.

Dat blijkt uit de monitor arbeidsongevallen van Arbouw. Uit de cijfers van de
stichting, die is opgericht om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, blijkt
dat vorig jaar 8400 werkers in de bouw een ongeval kregen dat leidde tot
verzuim. Alleen al door de brutoloonkosten ontstond een schadepost van bijna 65
miljoen euro. De werkelijke kosten liggen volgens de samenstellers een stuk
hoger. Twintig procent van de bouwvakkers die in 2009 betrokken waren bij een
ongeval steekt de hand in eigen boezem: zij hadden het zelf kunnen voorkomen.
Het overgrote deel zegt op de bouwplaats alle noodzakelijke voorzieningen te
hebben. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aanwezig. Dikwijls schort het wel
aan de voorlichting over veilig werken. Dat stelt in ieder geval een kwart van
de slachtoffers. Een op de vijf geeft aan geen goede informatie te hebben gehad
over het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Jeugdige werknemers
lopen veel vaker tegen een ongeval aan dan de oude rotten in het vak. Van de
bouwplaatsmedewerkers jonger dan 25 jaar was 16,3 procent de pineut. In de
categorie van 25 tot 34 jaar werd 8,2 procent getroffen door een ongeval dat
verzuim tot gevolg had. Bij de werknemers van 45 jaar en ouder sloeg het lot in
5,4 procent van de gevallen toe.

Timmermannen

Van de 54.613 geregistreerde timmerlieden vielen vorig jaar 5570 ten prooi
aan een ongeval. Met de score van 10,2 procent lopen de timmermannen meer gevaar
dan andere beroepsgroepen in de bouw. Ook metselaars en schilders zijn
oververtegenwoordigd op de lijst. In de grond-, water- en wegenbouw telde de
monitor vorig jaar 4130 ongevallen (10,9 procent). In de sector b&u waren
8500 incidenten te betreuren (7,7 procent). Relatief komen de minste ongevallen
voor (2860: 5,1 procent) in de segmenten afbouw en afwerking.

Reageer op dit artikel