nieuws

Driekwart bouwbedrijven ontslaat niet

bouwbreed

Drie kwart van de hoofdaannemers piekert niet over ontslagen

Bij 5 procent van de bedrijven staan zelfs uitbreidingen op til.
Terwijl de crisis voortraast, blijft het overgrote deel van de bouwbedrijven fier overeind. Het Economische Instituut voor de Bouw diept uit zijn maandelijkse conjunctuurmeting op dat vooral de wegenbouwers krachtig doorwerken. In de sector heeft 85 procent geen enkele last van welke vorm van stagnatie dan ook. De bedrijven die banen schrappen en scheppen houden elkaar vrijwel in evenwicht.
De saneringen van de personeelsbestanden concentreren zich in de woningbouw. De onrust onder de burgers is nog steeds niet ten einde en dat dwingt 24 procent van de bedrijven op medewerkers uit te zwaaien. Veel ondernemingen hebben lang geprobeerd hun mensen in dienst te houden. De vraag naar woningen neemt echter nog steeds niet toe tot een dragelijk niveau en de orderportefeuilles lopen snel leeg. Onheilspellend blokkeren steeds meer gemeenten hun woningplannen in de dop.
In de eveneens zwaar getroffen sector utiliteit snijdt een vijfde van de hoofdaannemers banen weg. Bij de infrabouwers hanteert slecht 5 procent van de directies het kapmes.
De conjunctuurmeting van het EIB geeft aan dat 21 procent van de ondernemers actief in de woningbouw voor de komende maanden verdere krimp verwacht. De meerderheid (68 procent) rekent daarentegen op stabiliteit. Een kleine groep van 11 procent van de woningbouwers ziet kansen om voor de jaarwisseling de productie op te voeren. Toch zijn de vooruitzichten in de woningbouw ronduit slecht. Momenteel hebben de bedrijven gemiddeld nog voor 6 maanden werk onderhanden. Daarbij past dan wel de aantekening dat 52 procent van de woningbouwers overtuigd is dat de voorraad werk flink aan het verdampen is. Bovendien kampt 45 procent met stagnatie als gevolg van een gebrek aan werk.
In de utiliteitsbouw staat het werk op een laag pitje. Met scholen en zorgcentra is weinig mis maar kantoren vallen nauwelijks nog te slijten. Van de utiliteitsbouwers schat 28 procent in dat de bedrijvigheid de komende maanden verder zal afnemen. Het volume aan onderhanden werk bedraagt 5,5 maanden.
De wegenbouwers stropen de mouwen op. Bijna de helft van de ondernemers verwacht meer werk. Slechts 4 procent houdt rekening met krimp. Stagnatie door een gebrek aan werk komt dan ook slechts bij 9 procent van de bedrijven voor.

Reageer op dit artikel