nieuws

DNB wijst op risico rendementen vastgoedbelegging

bouwbreed

Pensioenfondsen rekenen zich rijk met verwachte rendementen op vastgoedbeleggingen. Ze kijken vaker naar kansen dan naar risico’s. Nieuwe tegenvallers liggen zo op de loer.

Deze waarschuwing klinkt uit de mond van Joanne Kellermann, directeur van De
Nederlandsche Bank (DNB), als kritische noot tijdens de viering van het 15-jarig
bestaan van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN). “De
DNB heeft al vaker gewaarschuwd voor te veel optimisme.” Het risicobeheer sluit
volgens haar in veel gevallen onvoldoende aan op de complexiteit in de
vastgoedbeleggingsmarkt. Het verdampen van vastgoedwaarde gaat, naar het zich
laat aanzien, nog sneller dan blijkt uit de taxatiewaarden. Dat komt omdat die
zijn gebaseerd op de meest recente transactieprijzen en taxaties van
vergelijkbare objecten die niet van eigenaar wisselden. “Hierdoor kunnen
marktontwikkelingen”, zo legt de DNB-directeur uit, “vertraagd en gedempt worden
verwerkt in de waardering.” Pensioenfondsen beleggen verder in toenemende mate
indirect vanwege de betere (internationale) spreidingsmogelijkheden en de
grotere verhandelbaarheid. Een belangrijk risico waarvan het bewustzijn volgens
haar nog onvoldoende is ontwikkeld, is dat beursgenoteerde vastgoedfondsen hun
beleggingen in meerdere of mindere mate ook financieren met vreemd vermogen. Dat
verhoogt, is de bedoeling, het rendement. Maar, ook het risico. “Het
aangetrokken vermogen moet periodiek worden geherfinancierd. Hierbij bestaat het
risico dat het vastgoedfonds eigen vermogen moet aanvullen, beleggingen
geforceerd moet verkopen of een negatief eigen vermogen krijgt en de sleutels
van het vastgoed aan de financiers moet geven”, zo schetst ze een geenszins
denkbeeldig scenario. “Tijdens de financiële crisis hebben we hiervan
voorbeelden gezien.” Goed nieuws vindt ze dat risicobeheer hoog op de agenda
staat bij de IVBN. Ook valt haar op dat de leegstand in de directe portefeuille
van de pensioenfondsen relatief laag is. Verder hebben ze hun indirecte
portefeuille in het algemeen geografisch goed gespreid en hebben ze de markten
waar de grootste klappen vallen weten te vermijden. De Nederlandse
vastgoedbeleggersmarkt is getaxeerd op circa 160 miljard euro. Dat is 10 procent
van de totale vastgoedvoorraad in Nederland. De IVBN-achterban deelt dit
beleggersaandeel met particuliere en buitenlandse partijen.

Reageer op dit artikel