nieuws

Breng innovaties bij eindgebruiker

bouwbreed Premium

De toelevering bleek de afgelopen jaren verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de innovaties in de bouwsector, zo is gebleken uit brancheonderzoeken

Niet onlogisch, vindt Johan Nijkamp, want de toeleverende industrie is internationaal georiënteerd en vormt vaak de verbinder met innovaties die elders in Europa zijn ontwikkeld.
Als Isover brengen wij veel kennis over bijvoorbeeld passief bouwen vanuit Duitsland en Oostenrijk in de Nederlandse markt. Van belang is dat de eindgebruikers en verwerkers de waarde van deze innovaties kunnen doorzien. Zo leveren wij producten via verschillende kanalen aan de Nederlandse markt: aannemerij, prefab-leveranciers, klusbedrijven en de doe-het-zelf handel. Voor een deel maakt het de eindgebruiker niet veel uit welke materialen zijn bouwer precies toepast, maar hij is wel geïnteresseerd in thema’s, zoals comfort, energiebesparing, slopen of renoveren, etc. Een klant met enige kennis en met duidelijke ambities kan ook meer sturend zijn in zijn bouwproces. Dat maakt communicatie met de eindgebruiker ook zo belangrijk.

Speerpunten

Binnen Topbouw is verticale integratie in de bouwkolom een van de speerpunten en dat maakt het voor ons een zeer interessant platform. Als we naar de ontwikkelingen in de markt kijken dan zien we dat projecten steeds kleinschaliger en individueler worden. De kwaliteitsbewuste consument stelt zich daarbij steeds individualistischer op en de toelevering krijgt dus te maken met een diffuse markt. Marketing schuift steeds meer naar online marketing, waarbij rechtstreeks contact is tussen leverancier en eindgebruiker. Kennispartijen zorgen ervoor dat consumenten hun informatie interessant vinden en de nieuwtjes gaan volgen. De voorlopende consumenten durven hierin grotere stappen te zetten en zij zijn erg belangrijk voor onze innovaties. Isover heeft in deze nieuwe communicatielijn recentelijk een aparte publicatie gewijd aan het Multi-Comfort house. Dit gaf grote reactie van architecten, die zeer geïnteresseerd zijn en dat heeft geresulteerd in vele lezingen die Isover hierover verzorgd. Niet voor niets participeren we ook in de Stichting Passief Bouwen . Voor passief bouwen zijn nog geen panklare oplossingen. Dat betekent dat je netwerken nodig hebt van mensen die er iets vanaf weten en zich samen over een probleem kunnen buigen. Dat is ook de reden dat wij in Topbouw participeren. Als producent van isolatiemateriaal werken we bijvoorbeeld ook intensief samen met een expert op het gebied van luchttechniek. Die bundeling van kennis moet je kunnen bieden.Traditioneel bieden producenten allemaal hun eigen producten, maar de eisen worden komende jaren steeds hoger. Zo gaat de epc naar 0,6 en dus moeten onze producten de komende jaren beter presteren. Hierbij zullen alle partijen die aan het ontwerp, de levering en de uitvoering werken een gezamenlijk betere prestatie moeten leveren. Dat vraagt om samenhang tussen de deelproducten. Dit is ook waar we in Topbouw mee bezig zijn. Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie hebben we in kaart gebracht hoe kansrijke concepten een betere prestatie kunnen leveren in tijd, geld, kwaliteit en die tevens besparend zijn op arbeidskosten. Toenemende arbeidskosten blijven immers een aanjager voor prefab concepten.
Uit eigen onderzoek is gebleken dat grotere aannemers van de handel verwachten dat ze de komende vijf jaar een grotere rol gaan spelen bij het aanbieden van prefab systemen. De kleinere aannemers verwachten deze rol speciaal voor producten voor de renovatiemarkt. De ‘doe- het- zelvers’ zijn daarentegen met andere zaken bezig. Zij pakken een klus aan en besteden het niet uit, omdat zij het “leuk vinden om te doen”. Pas daarna geldt dat het ook goedkoper is om zelf te doen. Dit bevestigt het belang van een gedifferentieerde aanpak voor de verschillende doelgroepen. Ook in Topbouw zijn we aan het kijken hoe de handel en toelevering haar verschillende doelgroepen optimaal kan bedienen.

Gezamenlijk

Voor toeleveranciers is het een strategische beslissing om producten in concepten te brengen en die gezamenlijk aan te bieden. Dat kan in allerlei niveaus van samenwerking: van gezamenlijke informatieverstrekking aan de klant, tot aan gezamenlijke logistiek of gezamenlijke garanties. We zien dat er ook nieuwe assemblagebedrijven ontstaan die hun concepten (opgebouwd uit standaardmaterialen) op de markt zetten. Dat zie ik als marketeer ook als prima manier om een diffuse markt van goede kennis en oplossingen te voorzien. Dat vraagt een samenspel met leveranciers en daarbij speelt Topbouw een belangrijke stimulerende rol.
Marketing manager Isover

Reageer op dit artikel