nieuws

Banken vechten hard voor behoud groenfinanciering

bouwbreed Premium

Verschillende innovatieve projecten in de bouw dreigen het slachtoffer te worden van het schrappen van de extra heffingskorting voor groen beleggen.

Banken reageren voortvarend op een passage hierover in het
concept-regeerakkoord, door de handel in groenfondsen te staken. Ze willen
paniekreacties bij klanten voorkomen. Die wachten de bui wellicht niet af en
kunnen hun geld vast terugtrekken. Projecten zouden in acute problemen komen. De
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vreest het einde van wat ze noemt een
“succesvolle vorm van publiek-private samenwerking”. De bankenclub vindt het
voornemen in tegenspraak met de ambitie van het kabinet in wording om
ondernemerschap te stimuleren. Groenfinanciering in de bouw geldt – onder
voorwaarden – voor projecten in het teken van duurzaamheid en energiebesparing.
Kosten en risico’s vormen hierbij vaak een drempel. Deels hangen die samen met
het pionierskarakter en onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen. De fiscale
korting trekt investeerders over de streep.

Succesvol

De NVB beklemtoont dat groen beleggen tot nu toe heel succesvol is geweest en
bepleit een herbeoordeling van het voornemen van de coalitieonderhandelaars. De
bezuinigingsmaatregel zou meer schade aanrichten dan voordeel opleveren. BNP
Paribas Groen Fonds ziet “onhelderheid over de exacte invulling” en wacht op
definitieve besluiten. ASN verklaart dat nog onduidelijk is welke gevolgen de
afschaffing zal hebben voor zijn fondsdeelnemers en voor de waardering van de
participaties. Paniekreacties in de markt kunnen intussen onherstelbare schade
aanrichten en dat willen zij en ook andere banken voorkomen.

Reageer op dit artikel