nieuws

Ambitieniveau voor energiebesparing moet omhoog

bouwbreed

Morgen organiseert Uneto-VNI in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam een inspirerende themadag over energiebesparing en duurzaamheid. Het aantal aanmeldingen is overweldigend, niet alleen van installateurs, maar ook van onze partners in de bouwkolom en beleidsmakers.

Het enthousiasme voor de themadag laat zien dat steeds meer partijen
geïnteresseerd raken in het thema energiebesparing. Een groeiend aantal
installateurs is nu al volop bezig met slimme, energiebesparende en duurzame
oplossingen. Zij zien, net als Uneto-VNI, de grote hoeveelheid werk die er
dankzij de noodzaak om fossiel opgewekte energie te besparen op de branche
afkomt. Werk voor alle typen installatiebedrijven. Uneto-VNI ziet
energiebesparing en duurzaamheid als één van speerpunten voor de komende jaren.
En het nieuwe kabinet? Wat zijn de plannen van Rutte-I voor duurzaamheid en
energiebesparing? Positief is in elk geval dat dit kabinet onderkent dat de
omslag naar een duurzame energievoorziening moet doorgaan. Helaas stelt men wel
het tempo naar beneden bij. De opening van nieuwe kerncentrales heeft een
prominente plaats in het regeerakkoord. Uneto-VNI is van mening dat de discussie
rond kerncentrales geen blokkade mag vormen voor verduurzaming van de gebouwde
omgeving. Groot winstpunt is dat in het regeerakkoord staat dat het toekomstige
kabinet maatregelen gaat nemen om het verstrekken van vergunningen voor lokale
decentrale energieopwekking te vergemakkelijken. Ook de omvorming van de SDE
naar een SDE+ met financiering via een opslag op de energierekening kan een
impuls zijn voor meer duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Daarnaast pleit
Uneto-VNI echter voor meer dwingende maatregelen. Nu is het zaak dat de overheid
gaat handhaven én gaat sanctioneren bij niet naleven. In het regeerakkoord staat
dat subsidieregelingen geen open einde zullen hebben. Daarvoor heeft Uneto-VNI
gezien de overheidstekorten begrip. Het is echter wel belangrijk dat
stimuleringsregelingen voor duurzaamheid de komende jaren blijven bestaan. Wij
zijn geen voorstander van een subsidie-infuus, maar in deze markt in opbouw zijn
stimulerende maatregen, zoals bijvoorbeeld subsidies wel nodig om volume te
kunnen opbouwen en te kunnen profiteren van schaalvoordelen. Zo krijgen
fabrikanten de impuls om te blijven innoveren en hun producten en systemen te
blijven verbeteren.Een groot knelpunt voor het realiseren van duurzame projecten
is tot nu toe het moeizaam verkrijgen van financiering. Uneto-VNI vindt dat de
overheid hier de nek voor moet uitsteken door voor ‘gezonde’ projecten
garantiekredieten te gaan verlenen. Dit zien we helaas niet terug in het
regeerakkoord, terwijl juist deze maatregel de markt echt op gang zou kunnen
helpen. Door deze maatregel te nemen, kan de overheid er zeker van zijn, dat
veel partijen bereid zullen zijn om duurzame projecten te starten. Dat is goed
voor de bouw- en installatiebranche, de werkgelegenheid en de innovatiekracht
van Nederland. Ook in de markt voor energiebesparing gaat de kost echt voor de
baat uit.

Voorzitter Uneto-VNI.

Reageer op dit artikel