nieuws

Versla de crisis met vitamine V

bouwbreed Premium

De impact van de crisis op de bouw is enorm

Budgetten van stimuleringsprogramma’s raken op en bouwplannen van onder meer gemeenten en woningcorporaties verdwijnen in de la. Tijd voor verandering, vindt Pieter van der Zwet.
De gewenste verandering betreft geen aanpassing van schaal maar een andere manier van werken. De bouw heeft, naast een sterke rol van de overheid, behoefte aan een anti-recessivum: vitamine V. Dit keer niet de vitamine V van vakantie maar van: verhoudingen, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Verhoudingen tussen partijen in de keten, kenmerken zich nogal eens door bij elkaar het vel over de neus te trekken. Elkaar te slim af willen zijn, onder druk te zetten of tegen elkaar uit te spelen. Dit model is uitgewerkt, de rek is er uit. Als je voortdurend je eigen belang moet bevechten raakt het belang van het totaal immers uit beeld.

Respecteren

In gezondere verhoudingen respecteren de partners elkaars belangen. Men gunt elkaar wat. Partijen staan elkaar toe een redelijke winst te maken en streven gezamenlijk naar de beste oplossing voor de gebruiker. Het gaat hierbij ook om de kunst om ‘nee’ te kunnen zeggen zonder nee te verkopen. Om ergens een grens te kunnen trekken zonder de relatie te verliezen. Sterker nog, door met openheid van zaken en ferme professionaliteit de verhouding te versterken. De markt zit hier dringend om verlegen. Werk wordt immers beter en goedkoper als partijen écht met elkaar samenwerken. Als ze samen inkoopvoordelen realiseren. Als ze elkaars expertise tijdig erkennen en deze de ruimte geven. Treintjes van specialisten uit verschillende disciplines komen verder en komen sneller aan dan de reeks individuele hardlopers die elkaar, met de pest in hun lijf, het stokje proberen door te geven.
De ontwikkeling naar deze andere verhoudingen vraagt om vertrouwen, de tweede V.
Vertrouwen dat inspanningen, risico’s, kosten en winsten rechtvaardig verdeeld zijn. Afstemming en open communicatie zijn cruciaal. In de situatie dat men het ene moment concurrent van elkaar is, en op het andere moment samenwerkingspartner, is vertrouwen niet vanzelfsprekend. Vertrouwen komt dan niet vanzelf en moet welbewust worden ontwikkeld. Vertrouwen vraagt erom dat recht wordt gedaan aan verschillen in kennis en achtergrond waartoe meer nodig is dan technische vakbekwaamheid alleen. Het komt hierbij aan op het vermogen om pro-actief en open met elkaar te communiceren, bijvoorbeeld over elkaars sterke en minder sterke kwaliteiten. Om de bereidheid om problemen en fouten tijdig te benoemen. Kortom om aandacht voor het proces van de samenwerking.

Verantwoordelijkheid

Tenslotte werkt vitamine V in op verantwoordelijkheid. De hier omschreven manier van samenwerken veronderstelt dat elke partner in de keten zich verantwoordt en verantwoordelijk gedraagt. Verantwoord zodat duurzame relaties kunnen ontstaan. Hiertoe is de bereidheid nodig om aan elkaar openlijk verantwoording af te leggen en dat men intern de zaken goed op orde heeft. Verantwoord impliceert volwassen projectbeheersing en risicomanagement en kunnen beschikken over de juiste managementinformatie. Daarnaast behelst deze vitamine dat mensen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen, het beste uit zichzelf te halen, mee te denken en te spreken. In ouderwetse hiërarchische verhoudingen is dit niet gewoon en blijft veel kennis en innovatiekracht van bouwplaatspersoneel onbenut. Andersom blijkt dat medewerkers die zich meer betrokken voelen bij het geheel, beter presteren en meer plezier in het werk ervaren.
Partijen met de beste dosis vitamine V komen beter uit de crisis en verschijnen fit aan de start als de bouwproductie weer aantrekt.
Segmentleider Building en Construction bij KPMG

Reageer op dit artikel