nieuws

Verkeersdrempel maakt grachtwater schoon

bouwbreed Premium

De verkeersdrempel van de toekomst remt niet alleen auto’s af, maar reinigt ook vervuild water. De speciale drempel die een ingenieur van Grontmij bedacht, gebruikt het gewicht van passerende auto’s om telkens een ferme slok water door te sturen naar een filter.

Zelf spreekt uitvinder Joop Hartman (projectmanager bij Grontmij) van “een manier om de acceptatie van verkeersdrempels te vergroten”. Zijn vinding gebruikt een milieuvervuiler bij uitstek – de auto – om het milieu te reinigen.
De zogenoemde ‘plunjerdrempel’ bestaat uit een stalen constructie met rijdek, waaronder een plunjer is gemonteerd. Een passerend voertuig kan die maximaal 20 centimeter indrukken, waardoor de installatie een groot aantal liters water uit een nabijgelegen gracht of vijver een aantal decimeters omhoog perst.
“Vergelijk het met een enorme fietspomp”, zegt Hartman. “Hij perst het iets dieper gelegen water omhoog en dat loopt vervolgens onder vrij verval naar een helofytenfilter.” Een helofytenfilter is een natuurlijk systeem met planten en algen die het water zuiveren. Wanneer dit filter vol is, zorgt de aanvoer van nieuw vervuild water ervoor dat het – gereinigde – water weer overstort, terug de gracht of vijver in. Zo ontstaat een continu reinigingsproces.

Schoep

Een tweede, iets gewijzigd model is naar verwachting beter bestand tegen bevriezing, omdat de wanden onder een helling zijn ontworpen. Onder deze ‘schoependrempel’ zit een betonnen bak met daarin schoep. Zodra een auto de drempel oprijdt, wordt het gewicht van de auto omgezet naar een excentrische kracht op de schoep. Die schept het water via een cirkelvormige bak enkele decimeters omhoog richting het helofytenfilter. “Op deze manier kan de inhoud van een gracht in een jaar tijd misschien wel vijf keer door het filter gaan”, vertelt Hartman. Is dat nodig? “Ja, want heftige regenval zorgt steeds vaker voor riooloverstort. En dat is een voortdurende bron van vervuiling.”
Behalve op straten langs binnenstedelijke grachten is de vinding goed toepasbaar bij in- en uitgangen van parkeergarages: auto’s moeten hier kort stoppen, waardoor de drempel de tijd heeft om bij het passeren een flinke hoeveelheid water op te scheppen of omhoog te persen.
De vinding is gepatenteerd en heeft in het kader van Small Business Innovation Research (SBIR) van Agentschap.nl subsidie gekregen voor verdere ontwikkeling.

Reageer op dit artikel