nieuws

Tijdelijke verstrekking milieuvergunningen

bouwbreed

Milieuvergunningen kunnen per 1 oktober ook tijdelijk worden verstrekt

Nu is dat alleen toegestaan indien niet duidelijk is wat de mogelijke milieuconsequenties zijn. Dat verduidelijkt minister Huizinga (VROM) in antwoord op vragen van parlementslid Esther Ouwehand (PvdD). Zij pleit voor meer mogelijkheden om bedrijven die zich niet aan hun milieuvergunning houden te kunnen sluiten. Een tijdelijke vergunning die eenvoudig in te trekken is, zou hierbij kunnen helpen. De minister is het niet met haar eens, want naleving van de milieuwetgeving wordt door de minister primair bepaald door de bereidheid van burgers en bedrijfsleven hiertoe en secundair door toezicht en handhaving van de overheid. De tijdelijke milieuvergunning komt er met de invoering van de omgevingsvergunning toch.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels