nieuws

Stel hoge eisen aan geluidsisolatie

bouwbreed

Voor het onderwerp brand is er -geheel terecht- veel aandacht binnen de bouwwereld

Volgens Andrew Koster moet het onderwerp geluid het met minder aandacht doen. Het is tijd om het onderwerp geluid beter op de kaart te zetten.
De gevolgen van geluid zijn minder direct zichtbaar (geluid kan niet geblust worden) en voor het gevoel minder direct te koppelen. Met slechte geluidsisolatie word je continu, 24 uur per dag, geconfronteerd. Gelukkig bewijzen wetenschappelijke studies de noodzaak om het onderwerp geluidsisolatie aan te pakken. De ingrediënten om het goed te doen zijn aanwezig.
Verschillende internationale studies maken duidelijk dat geluidshinder wereldwijd een zeer serieuze uitdaging is. Het gaat dan met name over geluidshinder veroorzaakt door verkeers- en burenlawaai. De economische schade die dit veroorzaakt wordt in een studie uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie geschat op 0,2 tot 2 procent van het bruto binnenlands product. Voor Nederland zou dat bij 0,2 procent uitkomen op zo’n 1,5 miljard euro.

Gezondheid

In de loop der jaren is er veel meer onderzoek in binnen- en buitenland gedaan naar de effecten van geluid op de gezondheid van de mensen. Deze studies laten bijvoorbeeld zien dat ongeveer drie procent van het aantal mensen dat overlijdt aan een hartaanval direct te maken heeft met het feit dat deze mensen in een lawaaiige omgeving wonen of werken. Als je deze cijfers naar de Nederlandse situatie vertaalt kun je veronderstellen dat er jaarlijks veel meer doden vallen door een slecht akoestisch klimaat dan door brand.
Om deze situatie te verbeteren kunnen er hogere eisen gesteld worden aan de geluidsisolatie van de woning, hiermee bereik je bewezen een beter comfort. Oostenrijk is een land dat hier wereldwijd ver voorop loopt. Metingen en enquêtes hebben daar laten zien dat een verhoging van de eisen werkelijk zorgt voor een beter comfort van de woningen. Direct vertaalt in minder mensen die gehinderd zijn door een slechte geluidsisolatie.
Een natuurlijke reactie is dat het verhogen van de eisen automatisch een verhoging van de kosten van een bouwwerk betekent. Dat dit geen automatisme is bewijzen wederom Oostenrijkse maar ook Duitse en Zwitserse studies. Door goed te ontwerpen, juiste constructies te kiezen en goed te bouwen kan een verhoogd comfort bereikt worden met dezelfde financiële middelen. Dit geld voor zowel nieuwe woningen als renovatieprojecten.

Gehoorbeschadiging

Aangezien het wonen in een huis met slechte geluidsisolatie niet direct problemen oplevert is het moeilijk om de noodzaak tot een goede geluidsisolatie duidelijk te maken. Voordeel, of nadeel, is wel dat je de prestaties van een gebouw qua geluidsisolatie goed kunt meten. Stress, gehoorbeschadiging worden in de loop der tijd opgebouwd. De gevolgen zijn niet zo direct zichtbaar als bijvoorbeeld de gevolgen van brand kunnen zijn.
In Nederland is een aantal jaren geleden een poging gedaan om met verschillende comfortklassen te gaan bouwen. Helaas heeft de markt deze mogelijkheid niet opgepakt. Een nieuwe poging, wellicht met een andere aanpak is het zeker waard. Nieuwe technieken, zoals auralisatie (het hoorbaar maken van de geluidsisolatie), kan daarin zeker een rol spelen.


SBR organiseert op 6 oktober 2010 een visiebijeenkomst over het onderwerp geluidsisolatie. Hoe bereik je een verhoogd comfort? Wat zijn de bestaande regels, wat betekent een verhoogd comfort, waarom zou je geen verhoogd comfort willen nastreven zijn de vragen die beantwoord gaan worden. Voor meer informatie:
www.sbr.nl/agenda.

Reageer op dit artikel