nieuws

Platform voor wereldwijd CO2-neutraal bouwen

bouwbreed Premium

Gezonde en energiezuinige gebouwen wil de Active House Alliance (AHA) over de hele wereld helpen bouwen.

Hoe dat zou kunnen bespreekt de organisatie op 29 en 30 september in
Kopenhagen wanneer daar de World Climate Solutions Conference plaatsvindt. AHA
wil ‘een internationaal platform voor het delen van kennis en ervaring’ worden.
De expertise moet naar de organisatie en op termijn een internationale
bouwstandaard opleveren voor het bouwen van energie- en CO2-neutrale gebouwen.
De bevindingen zijn wat AHA betreft ook te gebruiken om gebouwen door renovatie
energie- en CO2-arm te maken. De standaard helpt in de visie van de AHA verder
het binnenklimaat in deze gebouwen gezond te houden. “De voorgenomen standaard
wordt geen strak regelwerk”, zegt AHA’s woordvoerder Kurt Emil Eriksen. Het
wordt meer een richtlijn die de uitgangspunten van de alliantie in
overeenstemming brengt met de plaatselijke omstandigheden; in ontwikkelde landen
én in ontwikkelingslanden.” Met nadruk zegt Eriksen dat bouwkundigen in
ontwikkelingslanden expertise vragen voor energie- en CO2-neutraal bouwen.
“Daardoor worden grondstoffen en hulpbronnen goed benut en blijft de invloed van
bouw en gebouw op het milieu beperkt.” Vooralsnog financiert AHA de
kennisontwikkeling met geld van de VKR Holding waaronder Velux valt en waar
Eriksen werkt. “Met dat geld wordt de oprichting van de alliantie, een
secretariaat en een symposium betaald dat volgend jaar wordt gehouden.”

Onafhankelijkheid

Eriksen gaat ervan uit dat ‘de industrie’ maar tijdelijk de AHA financiert.
“Deelnemers aan uiteenlopende bijeenkomsten moeten in de toekomst zelf alle
kosten dragen.” Vanaf 2012 wordt in Eriksens woorden gewerkt aan de financiële
onafhankelijkheid van de organisatie en daarmee aan de onafhankelijkheid van de
activiteiten. ‘De industrie’ kan wel betalend lid worden van een financieel
onafhankelijke AHA. De organisatie wil bedrijven koppelen aan onder meer
onderzoekinstituten en onderwijsinstelingen. Architecten, constructeurs en
aannemers worden ook uitgenodigd om lid te worden. “De leden moeten met elkaar
een klein secretariaat kunnen financieren en zo de (financiële)
onafhankelijkheid van de alliantie waarborgen.” De uitgangspunten hangen volgens
Eriksen samen met de aangepaste bouwrichtlijn (EPDB) van Brussel. “De EU wil dat
alle gebouwen die vanaf het einde van 2020 worden gerealiseerd niet of
nauwelijks energie verbruiken.” De AHA is volgens hem één van de organisaties
die helpen dat voornemen in praktijk te brengen.

Reageer op dit artikel