nieuws

Ocap rolt CO2-leidingen verder uit naar glastuinders

bouwbreed Premium

Exploitant van CO2-leidingen Ocap rolt zijn netwerk verder uit richting de Zuidplaspolder. Ook wordt er een nieuwe fabriek aangesloten als bron voor het gas waar glastuinders hun gewassen op laten groeien.

Minister Tineke Huizinga gaf begin deze week het startsein voor de aanleg van het CO2-netwerk in de laaggelegen polder ten zuiden van Gouda. Visser & Smit Hanab legt in totaal zo’n 18,5 kilometer leidingen aan naar de tuinders in het gebied. Volgens een woordvoerder is dat geen sinecure, want de bodem is zacht, de grondwaterspiegel hoog en er moeten diverse wegen en watergangen worden gekruist. De meeste leidingen worden in open ontgraving op hun plek gelegd, maar op vijftien plekken zijn horizontaalgestuurde boringen nodig.
Ook wordt 2,5 kilometer pijpleiding aangelegd om een nieuwe bio-ethanolfabriek van Abengoa in Europoort aan te sluiten op de oude NPM-leiding. Ocap maakt sinds de oprichting in 2005 handig gebruik van die oude leiding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam.
Ocap is een samenwerkingsverband van Volker Wessels en Linden Gas. Zo’n vijfhonderd glastuinders, vooral in het Westland, betrekken tot nu toe CO2van Ocap dat het gas op haar beurt onttrekt van een fabriek van Shell in Pernis.

Onbenut

Voor die tijd wekten veel tuinders vaak zelf CO2op met een warmtekrachtkoppelinginstallatie. Aangezien ze niet altijd behoefte hadden aan de warmte die daarbij ontstaat, bleef daarbij nogal wat energie onbenut. Door de CO2te gebruiken die anders uit de schoorsteen van fabrieken in de Rotterdamse haven verdwijnt wordt het voor de tuinders ook aantrekkelijker op zoek te gaan naar duurzame warmtebronnen zoals geothermie of restwarmte. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Behalve de uitbreiding richting Zuidplaspolder worden komend jaar ook tuinders rondom Bergschenhoek aangesloten op de Ocap-leiding. Zij betrekken tot nu toe CO2uit een vergelijkbaar netwerk dat door Eneco wordt geëxploiteerd maar dat moeite heeft om voldoende schoon CO2te leveren.
Ocap heeft de ambitie om verder uit te breiden en op termijn ook gas te leveren aan tuinders in Noord-Holland. Ook dat kan via de bestaande NPM-leiding. Bovendien is het bedrijf betrokken bij plannen om CO2op te slaan in lege gasvelden. Zo kan handig worden ingespeeld op grote verschillen tussen vraag- en aanbod.

Reageer op dit artikel