nieuws

Museum Panorama Mesdag weer stabiel met groutcompensatie

bouwbreed Premium

Museum Panorama Mesdag weer stabiel met groutcompensatie

Rondom de fundering van Panorama Mesdag is een heel grid van groutlansen in de grond gebracht. Smet-Keller Funderingstechnieken gaat het verzakte museum vastzetten met gerichte groutinjecties.

Pal naast het Haagse museum moet een parkeergarage komen, maar de bouw
daarvan ligt al bijna drie jaar stil. Hoofdaannemer BAM moest het werk
opschorten nadat tijdens het maken van een grondkerende palenwand het monument
plotseling zo’n 9 millimeter verzakte. Op dat moment was er nog geen kuub grond
afgegraven. De museumdirectie betichtte de aannemer ervan geen duidelijke
criteria te hebben opgesteld welke zakkingen wel en niet toelaatbaar waren. Na
lang juridisch gesteggel en een reeks expertiserapporten van achtereenvolgens
Fugro, Haskoning, Deltares en TNO vroeg de museumdirectie Crux Engineering er
ook nog eens naar te kijken. Crux stelde voor de fundering zeker te stellen met
groutcompensatie, een techniek die in Nederland alleen bij de Noord-Zuidlijn is
toegepast voor kwetsbare panden langs het tracé van de boortunnel.

Tubes-a-manchette

Alle benodigde lansen voor de grout-compensatie zitten sinds vorige week in
de grond. Combinatie Smet-Keller bracht in totaal 64 zogenoemde
tubes-a-manchettes aan (TAM). De helft daarvan gaat recht naar beneden en vormt
na injectie een groutwand die de buitengevel van het ronde gebouw netjes volgt.
De andere helft is schuin onder de poeren van de fundering geboord. Door in
fases de grond door beide lansenreeksen te vullen met grout ontstaat een
L-vormig gebogen massief, legt Laurens van Siltenburg van Smet-Keller uit. Dat
moet als een soort wig dienen. Door de ventielen van de lansen boven het massief
ook nog eens te vullen met grout, kan het gebouw een klein stukje worden
opgetild. Het is de bedoeling een heffing van ongeveer 4,5 millimeter te
realiseren, zodat de zakking die optrad in het najaar van 2007 voor de helft
ongedaan wordt gemaakt. Daarmee is het gebouw voldoende stabiel. Bijzonder is
volgens Van Siltenburg het meetsysteeem waarmee Smet-Keller alles bewaakt. Met
het door Getec ontwikkelde waterbalanssysteem wordt elke beweging van het gebouw
direct geregistreerd, tot op een tiende millimeter nauwkeurig. Eenzelfde systeem
is gebruikt onder het Centraal Station van Amsterdam voor de aanleg van de
Noord-Zuidlijn. Het principe berust op de wet van de communicerende vaten. De
ontwikkelde sensoren rekenen het drukverschil om in een hoogteverschil. Het
geeft een realtime-beeld van de vervormingen die door het boren van de lansen en
de compensatie ontstaan. Zo kan elke seconde worden vastgesteld welke
verplaatsingen plaatsvinden. Veel sneller en nauwkeuriger dan de bekende
tachymeters die automatisch een reeks spiegeltjes inmeten.

Controle

Daarnaast geeft Van Siltenburg hoog op over het systeem Grout-Control dat
Keller zelf heeft ontwikkeld. In Den Haag beleeft het zijn primeur op de
Nederlandse bodem. Door elke TAM afzonderlijk met inclinometers in te meten,
wordt een 3D-beeld gemaakt van de plaats van elke lans. Grout-Control kan voor
elk ventiel in kaart brengen hoeveel liter grout er met welke druk in de bodem
is geïnjecteerd. Zo ontstaat een heel nauwkeurig 3D-beeld van het groutmassief
in de bodem. Inmiddels is het grouten begonnen. Over twee weken zal het 130 jaar
oude museumgebouw voorzichtig een klein stukje worden opgetild.

Reageer op dit artikel