nieuws

Fietspad ongevoelig voor boomwortels

bouwbreed

Fietspad ongevoelig voor boomwortels

Een fietspad op een fundering van Watershell-elementen is niet gevoelig voor schade door opdrukkende wortels, garandeert Jac van Ham van Waterblock die deze elementen ontwikkelde.

Aannemer Gebr. Oomen uit Sprundel legt momenteel in de Brabantse gemeente
Halderberge 600 meter fietspad aan uit Watershell-elementen; tot op dit moment
het record voor Waterblock. De elementen vormen een wortelbrug voor de bomen
naast het 2 meter brede fietspad langs de Pagnevaartdreef in de kern van
Bosschenhoofd van de gemeente Halderberge. De brug voorkomt dat wortels de
verharding omhoog drukken. “Op foto’s ziet de constructie er zwaarder uit dan
zou moeten”, zegt Jac Van Ham van het bedrijf uit Zundert. Die zware constructie
is gevolg van het feit dat ook hulp- en onderhoudsdiensten van het fietspad
gebruik moeten maken. De constructie voldoet aan de bepalingen van
Verkeersklasse 45. Nader bekeken is de zwaarte van de constructie zoals die in
Bosschenhoofd wordt gemaakt, maar schijn. “Door de fundering uit
Watershell-elementen kan de constructie met de helft minder beton en wapening
toe”, verklaart hij. Het fietspad is afgewerkt met 12 centimeter in het werk
gestort beton en gewapend met één net. “Dat is voldoende omdat om de halve meter
een drukpunt in de constructie is voorzien”, legt Van Ham uit. De elementen
vormen gewelven waarop de rest van de constructie rust.

Schade

Inmiddels heeft Van Ham van ruim vijftig gemeenten vernomen dat opdrukkende
wortels schade veroorzaken aan onder meer fietspaden. “Onderhoudsdiensten moeten
toch wel elk jaar die schade verhelpen door de boomwortels af te steken en de
verharding opnieuw aan te leggen.” De kosten daarvan kunnen beduidend hoger
uitvallen dan het bedrag dat een constructie van de Watershell-elementen meer
kost dan een conventionele fundering. De elementen moeten een tweede maaiveld
vormen tussen de boomwortels en de verharding. Van Ham: “Er ontstaat een
luchtlaag waarin de wortels kunnen ademen zodat ze niet meer tot vlak onder de
verharding groeien.” Een drain-drupleiding of sparingen in het dek kunnen de
wortels van voldoende water voorzien. De praktijk leert Van Ham dat bomen mede
daardoor langer groen blijven. Langs fietspaden speelt dat feit naar zijn mening
niet zo’n grote rol, maar, zegt Van Ham, “toegepast onder pleinen in de stad kan
de horeca langer terrassen openhouden.”

Reageer op dit artikel