nieuws

Bouwtempo Almere ter discussie

bouwbreed

Almere moet wachten met het bouwen van nieuwe wijken, vindt Rijksbouwmeester Liesbeth Van der Pol

Wethouder Adri Duivesteijn snapt niet waar zij het over heeft. Luchtkasteel
of kaartenhuis? Het plan om Almere met 60.000 extra huizen de vijfde stad van
Nederland te maken, vertoont scheurtjes. Beslissingen over infrastructurele
verbindingen werden al uitgesteld, en dit weekend begon Rijksbouwmeester Van der
Pol zich publiekelijk met project Almere te bemoeien: vrij vertaald adviseert ze
vooral in de binnenstad te bouwen en plannen voor nieuwe wijken in de ijskast te
bewaren. “Ik snap niet waar ze het over heeft. Het vraagstuk is nu totaal niet
aan de orde. We maken plannen voor verschillende gebieden. En over twee jaar
beslissen we daar pas over. In die twee jaar kan de wereld behoorlijk
veranderen”, reageert Adri Duivesteijn, wethouder van Almere. Hij noemt het
advies om vooral eerst in de binnenstad woningen te bouwen “romantisch”. “Ik ben
er ook voor om zoveel mogelijk in de stad te ontwikkelen, maar dat mag niet ten
koste gaan van het groen van Amsterdam en het karakter van Almere.” De wethouder
is zeker niet van plan om te stoppen met het maken van plannen voor binnen- of
buitendijkse bebouwing. “Met die projecten moeten wij juist bewijzen waarom er
een IJmeerlijn (verbinding in het water tussen Amsterdam en Almere) moet komen.”
Het plan om 60.000 huizen te bouwen bij Almere is al zeker acht jaar oud en werd
begin dit jaar nog eens bekrachtigd in een bestuurlijke overeenkomst. “Dat
aantal staat ook niet ter discussie”, verzekert een woordvoerder van de
Rijksbouwmeester. Hij voegt er aan toe: “We hebben met Almere alleen een
conflict over de fasering.” Wienke Bodeweges, voorzitter van de Neprom
(vereniging van projectontwikkelaars) waarschuwt voor “of-ofdiscussies”.
“Binnenstedelijk bouwen is belangrijk, maar daarbuiten ook. Anders hebben we
straks een probleem als de vraag naar huizen weer is toegenomen.” Maarten van
Poelgeest, wethouder van Amsterdam, liet zich dit weekend ook kritisch uit over
de geplande uitbreiding bij Almere. In de Volkskrant van afgelopen zaterdag
stelde hij dat bouwen op een weiland helemaal niet zo goedkoop is als altijd
wordt beweerd. Het weiland moet namelijk ook bereikbaar zijn. En in dit geval
hangt aan die verbinding (IJmeerlijn) een prijskaartje van 4 miljard euro, waar
“niemand voor heeft gespaard”. Duivesteijn voelt zich niet door zijn
collegawethouder aangevallen.

Reageer op dit artikel