nieuws

Bevolking krimpt, ruimtedruk blijft

bouwbreed

Vergrijzing en bevolkingskrimp zullen de ruimtedruk in het westen van Nederland de komende decennia niet verminderen. Dat blijkt uit het document Demografie in de Natuurverkenning van Alterra, het kennisinstituut voor de groene leefomgeving van de Universiteit van Wageningen.

Het document maakt duidelijk dat woningbouw, infrastructuur, werkplekken en recreatieve voorzieningen bepalen waar plek is om natuur te handhaven of uit te breiden.
In het bijzonder woningbouw is hierop van invloed. “Hierbij speelt, naast de bevolkingsomvang, ook het welvaartsniveau en de huishoudengrootte een aanzienlijke rol”, stelt Alterra vast.
In het dichtbevolkte westen, inclusief de zandgebieden in Midden- en Zuid-Nederland, blijft daarom ruimte nodig voor woningen, infrastructuur en recreatie. “Tegenover de mogelijke trek van ouderen naar het platteland vanwege rust, ruimte en groener en goedkoper wonen, staan ook ouderen die aangetrokken blijven door de uitgebreidere voorzieningen in de stad,” voorspelt Alterra.
De demografische ontwikkelingen van de komende jaren zullen dan ook nauwelijks soelaas bieden voor de ontwikkeling van natuur en landschap. “De regionale verschillen in druk op ruimte, groen en natuur zullen niet verdwijnen, maar eerder toenemen.”

Verstening

Alterra benadrukt dat de ontwikkeling van natuur en landschap sterk worden beïnvloed door bouwactiviteiten die voortkomen uit demografische ontwikkelingen. “Waar woningen nodig zijn, zal buitengebied blijvend verdwijnen: verstening.”
Vanwege zulke effecten, staat de demografie centraal in omgevingsscenario’s van door Alterra. Deze vormen de basis voor de zogeheten Natuurverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Reageer op dit artikel