nieuws

Bedrijven kiezen alternatief A15 door Botlek-gebied

bouwbreed

Philips behoort tot de eerste grote bedrijven die, met de reconstructie van de A15 in het Botlek-gebied in het verschiet, het vervoer over de weg laten schieten. Alle exportcontainers die het bedrijf via zijn distributiecentrum in Roosendaal de zee op stuurt, gaan voortaan per binnenschip naar de haven van Rotterdam.

De huidige zogeheten modal split van het containervervoer in de Rotterdamse haven is momenteel 47,5 procent wegvervoer, 39 procent binnenvaart en 13,5 procent spoor. Om Rotterdam in de toekomst bereikbaar te houden, wil het havenbedrijf de verhoudingen flink veranderen ten gunste van water en spoor. De inzet is uit te komen op nog ‘maar’ 35 procent wegvervoer. Binnenvaart en spoor moeten daarvoor groeien naar respectievelijk 45 en 20 procent van de aan- en afvoer van containers in Rotterdam.
Het containervervoer neemt over de hele wereld een grote vlucht. Het Havenbedrijf Rotterdam voorziet tussen nu en 2035 een verdrievoudiging van het achterlandse vervoer van en naar zijn havens. De relatief grote voorkeur voor vrachtwagens dreigt daarbij voor problemen te zorgen. Bovendien gaat de A15 de komende jaren op de schop, waardoor de ruimte op de weg op de korte termijn nog flink minder zal zijn.
Dat de wegcapaciteit ontoereikend is voor de toekomstige vervoersvraag, is voor Philips een belangrijk argument om over te stappen op de binnenvaart. Daarnaast wil de elektronicagigant zich profileren als duurzaam bedrijf.
Een voorwaarde van Philips was dat het alternatieve vervoer niet zou leiden tot extra kosten. De omslag van weg naar water kreeg vorm in samenwerking met rederij Maersk Line. De containers gaan per binnenvaartschip van de Maerk-terminal in Moerdijk naar de diepwatercontainerterminal in Rotterdam. Het gaat per jaar om 800 containers, goed voor een besparing van 80.000 vrachtwagenkilometers. Per saldo daalt de CO2-uitstoot hierdoor 200.000 kilo ofwel 0,1 procent van de totale uitstoot door alle activiteiten van het concern wereldwijd. Gezien het bescheiden karakter van het initiatief, beschouwt Philips dit als een forse winst.

Reageer op dit artikel