nieuws

Bedrijfshallen komen weer tot leven

bouwbreed Premium

Schoorvoetend komen de eigenaren van bedrijfshallen over de brug

Toch maar verbouwen, toch maar onderhoud. Van enig enthousiasme valt weinig te bespeuren.
Niks uitgeven. Dat is het devies van talrijke bedrijfshalbezitters. Veiligheid voor alles. Althans wat het uitgeven van geld betreft.
Beter is gewoon te blijven rekenen. Neem de kosten van huisvesting eens goed onder de loep. Kunnen die uitgaven niet naar beneden? Becijfer eens hoeveel geld komende tien jaar bijvoorbeeld op de energienota bespaard kan worden. Besef bovendien dat de bouwkosten momenteel bijzonder laag zijn. De tijd is zelden zo goed geweest om de waarde van bedrijfshallen flink op op te krikken.
De prijzen voor onderhoud en renovatie stijgen momenteel iets harder dan voor nieuwbouw. Wat vooral doortikt zijn de uren. In herstelwerk zit nu eenmaal meer arbeid.
Terwijl de prijzen van de grondstoffen licht stijgen, veren de kosten van materialen nauwelijks mee. Bij de handelaren krijgt de verbetering van de interne kosten vooralsnog voorrang. Op die wijze valt nog net de concurrentie af te troeven.
De indirecte projectvoorzieningen, zoals algemene en uitvoeringskosten, nemen iets toe. Crisiskortingen komen bijna niet meer voor. De stijgende olieprijzen zorgen voor duurdere isolatiematerialen en materialen voor de dakbedekking.
De begrotingen van de laagste inschrijvers vertonen nog veel hiaten. Zonder controle lopen opdrachtgevers een stevige kans om tegen pijnlijke verrassingen aan te lopen. Ed de Rechteren van Hemert(NBI)

Reageer op dit artikel