nieuws

Rapport laakt traagheid van gemeenten

bouwbreed Premium

Van onze redactie.

Bestemmingsplan herzien kan aanzienlijk sneller

Ambtenaren en gemeenteraden veroorzaken onnodige vertraging bij de herziening van bestemmingsplannen. Daardoor wachten burgers te lang op beslissingen over eenvoudige bouwaanvragen.
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening heeft de procedures rond bestemmingsplannen wel versneld, maar het kan nog veel sneller, vinden Heinrich Winter van Pro Facto en Jur van der Velde van stedenbouwkundig bureau Vijn. Zij onderzochten hoe lang het duurt voordat bouwaanvragen kunnen worden gehonoreerd als daarvoor een herziening van het bestemmingsplan nodig is.
Uit het onderzoek onder 207 gemeenten bleek onder meer dat de aanlevertijd van raadsstukken lang is. Bovendien willen gemeenteraden vaak bij te veel stappen in de procedure betrokken zijn.

Verbeterd

Hoogleraar Winter vindt dat er al het nodige verbeterd is in vergelijking met de oude wet RO. Toen stond er ruim vijftig weken voor vaststelling en goedkeuring van bestemmingsplannen. Nu duurt het gemiddeld 25 tot 31 weken, waarmee de wettelijke termijn van 26 weken wordt overschreden. Bovendien is die tijd nog exclusief de voorbereiding die 17 tot 23 weken duurt.
Tijdwinst is volgens Winter al te behalen door de gemeenteraad alleen nog te betrekken bij het ontwerpbestemmingsplan en niet meer bij het voorontwerp of een startnotitie. Ook vraagt hij zich af of inspraak nodig is als een eenvoudig bouwplan in een gebied met weinig belanghebbenden betreft.

Projectbesluit

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel gemeenten bij bouwaanvragen die niet passen binnen het bestemmingsplan, kiezen voor een herziening en niet voor een projectbesluit. Volgens Winter is zo’n besluit niet populair bij gemeenten, omdat ze dan binnen een jaar alsnog het bestemmingsplan moeten herzien. Bovendien lopen ze het risico geen leges te kunnen heffen.
Voor hem is de vraag of deze redenen nog actueel zijn nu de Crisis- en herstelwet er ligt. Hierin vervalt de eis om na een projectbesluit toch nog het bestemmingsplan aan te passen. Daardoor komt het legesrisico eveneens te vervallen.
Een oplossing voor de problemen kan zijn aanvragers van bouwvergunningen zelf de wijziging van het bestemmingsplan te laten opstellen en aanleveren. Zij hebben immers belang bij een snelle procedure. “Op die manier kunnen zij daaraan een bijdrage leveren”, aldus Winter.

Reageer op dit artikel