nieuws

Provincie zoekt nog naar extra middelen Rijn-Gouwelijn

bouwbreed

De provincie Zuid-Holland wil voorlopig nog geen besluit nemen over de verhoging van de provinciale bijdrage aan de Rijn-Gouwelijn West.

Dat heeft Gedeputeerde Asje van Dijk laten weten tijdens de vergadering van
de Statencommissie Economie. GS wil de problemen met de financiering van beide
projecten tegen het licht houden. Van Dijk beloofde de commissie op korte
termijn met een analyse te komen. Een mogelijke oplossing zou zijn de beide
lijnen gefaseerd aan te leggen. Bovendien wil de provincie afwachten wat het
standpunt van het nieuwe kabinet wordt over het mee betalen aan beide lijnen.

Provinciale Staten hebben het college van GS in januari gevraagd binnen een
jaar financiële dekking te vinden voor het tekort van ruim 54 miljoen euro. De
Tweede Kamer beloofde hiervan de helft voor haar rekening te nemen. Door extra
indexerings- en managementskosten is het tekort van de provincie echter
opgelopen tot 46 miljoen euro. GS hoopt dit gat in de begroting op te lossen
door budgetten van andere projecten naar beneden bij te stellen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels