nieuws

Proefveld nodig voor funderingspalen

bouwbreed Premium

Nederland heeft dringend behoefte aan een proeftuin om belastingsproeven uit te voeren op funderingspalen

Die aanbeveling doet Cur-commissie voor axiaal belaste palen.
De commissie is de afgelopen jaren bezig geweest met het valideren van het Nederlandse rekenmodel voor het berekenen van de draagkracht van palen. Dat zou gebeuren op basis van belastingsproeven die eerder waren uitgevoerd ten tijde van de toelating van de paalsystemen of ten behoeve van bijzondere bouwprojecten.
De kwaliteit van de meeste meetgegevens bleek echter onvoldoende voor een goede beoordeling. Alleen voor prefab palen was er voldoende informatie voor een eerste analyse. Die leerde dat de gebruikelijke rekenmethode opgesteld door Koppejan minder bleek te presteren dan de Franse en Belgische rekenmethoden. Tot een diepte van 8 maal de diameter bleek de voorspellende waarde van Koppejans methode prima. Worden de palen dieper geslagen, dan bleek het draagvermogen een stuk lager dan voorspeld.
Volgens coördinator Ton Siemerink van de CUR is binnen de werkgroep uitvoerig gesproken over die opvallende uitkomst. De vraag werd uiteraard gesteld of nu een groot deel van de funderingen in Nederland onbetrouwbaar is. Maar dat kon snel weerlegd worden met een wedervraag: “Hoeveel funderingen zorgen nu daadwerkelijk voor problemen vanwege overbelasting op druk? Dat zijn er vrijwel geen”, geeft de commissie-coördinator zelf het antwoord maar. “Er doen zich heel uiteenlopende problemen voor, met paalrot, trillingen of ontspanning van de bodem, maar dat de palen te licht zijn gedimensioneerd is een zeldzaamheid. De commissie kwam dus snel tot de conclusie dat er geen reden is voor paniek.”
Wel is het goed om over een proefveld te beschikken concludeert de commissie. Zo’n veld moet jarenlang beschikbaar zijn, zodat nieuwe paalsystemen onder precies dezelfde omstandigheden als hun voorgangers kunnen worden proefbelast.
De bodemgesteldheid moet bovendien representatief zijn voor de bodems waarin de paalsystemen worden toegepast. Misschien zijn er dus wel meerdere proefvelden nodig. Op basis van de gegevens die op dergelijke velden worden ingezameld kunnen betrouwbaarder rekenmodellen worden opgesteld.

Eurocodes

De exercitie is volgens Siemerink ingegeven door de opmars van de Eurocodes. In toenemende mate werken funderingsbedrijven, adviseurs over de grens en bieden buitenlandse bedrijven hier hun diensten aan. Ze stuiten dan op andere meetmethodes en blijken aan andere eisen te moeten voldoen. Het gaat erom de internationale uitwisseling van gegevens te stroomlijnen. “Omdat in Nederland zoveel op palen wordt gefundeerd is het belangrijk dat we in Europees verband mee blijven praten.”

Reageer op dit artikel