nieuws

Plannen voor afslanking liggen klaar

bouwbreed Premium

Het nieuwe kabinet Rutte wil alleen nog werken met kernministeries en het aantal ministers drastisch inperken

VROM en Verkeer en Waterstaat gaan op in één ministerie van Ruimte, Landbouw
verdwijnt bij Economische Zaken. Het nieuwe kabinet Rutte zet versneld door om
het aantal ministers te beperken en de budgetten met 20 procent te knijpen. De
ministeries van Jeugd en Gezin en Wonen, Wijken en Integratie (WWI) zullen
helemaal verdwijnen, bevestigen bronnen rond de formatie. Verkeer en Waterstaat
trekt in bij VROM, EZ en Landbouw delen vanaf 2011 een pand. Het idee is dat de
ministeries daadwerkelijk fuseren en verdergaan onder een nieuwe naam. Ook zijn
er plannen om Sociale Zaken te laten intrekken bij VWS in de Hoftoren, maar die
ministeries zouden wel als zelfstandige ministeries naast elkaar blijven
functioneren. Binnenlandse Zaken en Justitie delen straks zeker een nieuw pand
dat momenteel in aanbouw is en Defensie zou kunnen intrekken bij Buitenlandse
Zaken na renovatie van de ‘apenrots’. De Rijksgebouwendienst lanceerde drie jaar
geleden al een plan om kernministeries te concentreren rond het Centraal Station
van Den Haag. De beleidsambtenaren op een kluitje vlakbij het Binnenhof en
uitvoerende ambtenaren als Rijkswaterstaat, Economische Voorlichtings Dienst
(EVD) en Rijksgebouwendienst in een ring daaromheen. Roel Bekker is de
topambtenaar die zich inzet om het rijksapparaat met 13.000 ambtenaren terug te
dringen. Via een apart wisselpand zouden de reeds geplande verhuizingen één voor
één kunnen plaatsvinden. Het pand van Financiën is als eerste helemaal
aangepakt, VROM en Buitenlandse Zaken kampen met een slecht binnenklimaat en
moeten worden gerenoveerd; vooral de installaties zijn aan vervanging toe.
Daarnaast wordt meteen gekeken naar energiezuinige maatregelen als
ledverlichting, zonnecellen en aardwarmte. Een ander deel van de winst is te
behalen met het doorvoeren van uniforme en flexibele werkplekken.

Reageer op dit artikel