nieuws

‘Oude veestal is groter issue’

bouwbreed Premium

‘Oude veestal is groter issue’

GroenLinks bekommert zich over het lot van duizenden kippen, varkens en koeien die in grote veestallen verblijven. Door een maas in de wet zouden die niet brandveilig genoeg zijn. “Richt je op oude stallen”, reageert bouwdirecteur Henry Exel van het gelijknamige bouwbedrijf in Lemele. “Daarin schuilen de grootste gevaren.”

U bouwt 40 veestallen per jaar. Ook grote?
“Ja, wij bouwen ook stallen van 30 bij 150, ongever 4500 vierkante
meter.”

GroenLinks maakt zich zorgen over de brandveiligheidsregels daarvan.
Deelt u die?
“Nee. Er zijn regels genoeg. Soms denk ik zelf dat het
Bouwbesluit iets aan de zware kant is. Zo is een vuurlastberekening bij stallen
groter dan 1000 vierkante meter verplicht. Soms plaatsen we brandslanghaspel en
bouwen we extra vluchtwegen. Maar ieder aannemer die zijn werk serieus neemt
doet dat.”

Niets aan de hand met veestallen dus?
“Er zijn wel problemen. Maar dan denk ik vooral aan de gemeenten die
niet controleren of er conform bouwvergunning wordt gebouwd. Ongestraft kunnen
Duitse aannemers en zzp’ers regels aan hun laars lappen. Met als gevolg
gevaarlijke situaties en oneerlijke concurrentie.”

Wat doen die Duitsers en zzp’ers dan?
“Ze gebruiken goedkopere panelen die niet vlamdovend zijn. Het
Bouwbesluit vereist die wel. Mede door de crisis zien we ook dat opdrachtgevers
steeds meer in eigen beheer gaan bouwen en dorpsaannemers inschakelen die
relatief weinig verstand hebben van stallenbouw.”

Terug naar GroenLinks. Bij grote veestallen zou te weinig worden
gecompartimenteerd.
“Wij adviseren dat wel te doen. Veel varkensboeren willen dat ook. Bij
pluimveestallen speelt dit probleem wel meer. Extra kosten voor het aanpassen
van ventilatiesystemen spelen daarbij een belangrijke rol.”

Onder de 117.000 boerderijdieren die dit jaar door brand ontkwamen,
zaten ook koeien en varkens. Hoe verklaart u dat dan?

“De meeste stallen die in de brand vliegen, zijn verouderd. Die bevatten veel
brandbare isolatiematerialen die een verstikkende rook produceren. Over die
duizenden stallen zou de discussie moeten gaan.”

Alle verouderde stallen renoveren?
“Dat zou ik toejuichen. Gemeenten moeten het probleem van brandgevaarlijke
stallen inventariseren. De overheid moet volgen met een subsidie. Dat geeft de
bouwsector ook weer een impuls.”

Moeten mens en dier even goed tegen brand beschermd zijn?

“Maatschappelijk gezien komen we daar bijna niet onderuit. Maar bij de mens mag
de prioriteit wel iets hoger liggen, hoewel elk verlies van een levend wezen er
een te veel is.”

Reageer op dit artikel