nieuws

Misnoegen over nieuwe asbestregels

bouwbreed

De aangescherpte asbestregels zoals het Ministerie van Sociale Zaken heeft uitgewerkt, zijn onuitvoerbaar, vindt de asbestbranche.

Daarom komen zes brancheorganisaties
(VKBA,
VERAS,
fenelab,
VOAM,
VVTB en
BVDTA) met alternatieve
voorstellen. Vooral het feit dat sloopbedrijven hun certificaat ook kwijtraken
als ze per ongeluk de fout ingaan, stuit de organisaties tegen de borst. “Kijk,
straf is terecht als je opzettelijk fouten maakt. Maar iedereen heeft wel eens
zijn dag niet, er gaat wel eens iets fout”, verklaart Johan van Antwerpen,
voorzitter van de Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke
Bouwmaterialen (VVTB). De asbestverwijderaar moet van het ministerie daarom
eerst een redelijke kans krijgen een fout te herstellen. Indien na twee of vier
weken de fout niet is hersteld, kan een controleur het certificaat alsnog
intrekken, vinden de belangenorganisaties. Ook moet een controleur bevoegd zijn
het werk stil te leggen bij onveilige situaties. En een bonus-malusregeling
waarbij slecht presterende bedrijven relatief vaker gecontroleerd worden, kan
zorgen voor een preventieve financiële prikkel.

Onzalig

Het plan van het miniserie om te verbieden dat gecertificeerde bedrijven een
deel van de klus uitbesteden noemen de organisaties eveneens ‘onzalig’. Het
ministerie wil namelijk dat een bedrijf dat een klus aanneemt, deze helemaal
zelf uitvoert. “Dat kan natuurlijk niet. Uit- en aanbesteden is essentieel in de
bouwsector, die kun je niet zomaar verbieden”, zegt Arjan Hol, secretaris van de
Vereniging van Sloopaannemers (VERAS). Het voorstel is bovendien
contraproductief omdat niet-gecertificeerde bedrijven wel gewoon kunnen
uitbesteden. De brancheverenigingen stellen daarom voor uitbesteding alleen aan
gecertificeerde bedrijven toe te staan. Hoewel de regels op veel punten strenger
worden, laat de overheid de teugels op enkele punten vieren. Zo wordt het voor
saneerders mogelijk bij kleine klussen asbest te verwijderen die niet in een
asbestinventarisatierapportage zijn opgenomen, mits de toezichthouder daarvoor
toestemming geeft. Van Antwerpen: “Nu wordt alles meteen stilgelegd als iets in
de rapportage ontbreekt. En dat kost onnodig veel tijd.” De brancheverenigingen
vertegenwoordigen 100 van de 375 gecertificeerde asbestverwijderaars. Op dit
moment zijn de brancheverenigingen in overleg met het ministerie, die de
aangescherpte regels aanvankelijk op 1 september wilde publiceren.

Reageer op dit artikel