nieuws

Kleurrijk Wonen moet eigenaar Glazen Huis betalen

bouwbreed

Corporatie Kleurrijk Wonen in Leerdam moet de eigenaar van het glazen huis volledig de schade vergoeden. Dat heeft de Dordtse rechtbank beslist.

Zo’n slordig miljoentje gaat het ooit als verjaardagscadeautje aangeboden
Glazen Huis corporatie CWL, tegenwoordig Kleurrijk Wonen, alsnog kosten. Niet
dat het bedrag volledig betaald behoeft te worden. Een groot deel van de grond
onder het inmiddels gesloopte huis is verkocht voor bijna 6 ton. Die mag de
corporatie van het schadebedrag aftrekken.
Met het vonnis van de rechtbank is een einde gekomen aan jarenlange strijd
tussen eigenaar Kor Poelstra en de corporatie. Het had zo mooi moeten worden
toen Poelstra in 2000 een koop-/aannemingsoverkomst sloot met CWL voor de somma
van bijna 2 miljoen gulden, in euro’s 893 miljoen.
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum had de corporatie een prijsvraag
uitgeschreven om een vrijstaand glazen huis te ontwerpen. Hoe toepasselijk in
glasstad Leerdam. Architectenbureau Kruunenberg van der Erve won de prijsvraag.

Na oplevering in 2001 kampte de villa echter met de nodige bouwkundige
problemen. Zo bleek de betonnen vloer te lekken met vochtproblemen als gevolg,
kwamen er insecten tussen de glazen wanden die niet of nauwelijks te reinigen
bleken, ontstond algenbloei langs de randen van het glas en traden er
krimpscheuren op. Een deel van de problemen was herstelbaar, een ander deel
echter niet zoals CWL zelf ook erkende.
De rechter vindt nu dat CWL bepaald niet behoorlijk heeft gehandeld. Er is
slechts gepraat met Poelam, zonder dat dit tot resultaat heeft geleid. Met het
argument van CWL dat glasleverancier Saint Gobain aansprakelijk zou zijn, daar
maakte de rechter korte metten mee. In een prachtvolle kleurrijke brochure had
CWL zelf geschreven dat als er problemen zouden zijn, de kopers zich konden
wenden tot CWL.
De rechter besloot dan ook de koop-/aannemingsovereenkomst alsnog te ontbinden
waardoor de corporatie de koopsom terug moet betalen. Met extra kosten onder
andere voor sloop, inhuren van deskundigen, advocaatkosten en wettelijke rente
loopt dat bedrag op naar rond de miljoen euro.

Reageer op dit artikel