nieuws

‘Ruim de rotzooi op en maak plannen’

bouwbreed

Vorige week heeft de Stadsregioraad Jaap Modder herbenoemd tot voorzitter van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Modder, die in september 2002 als voorzitter aantrad, gaat daarmee zijn derde termijn in.

De Stadsregio voert meer en meer de regie over grote projecten als de
woningbouwopgave en de infrastructuur in het gebied van de twintig samenwerkende
gemeenten. Binden is daarbij het toverwoord, vindt Jaap Modder. Maar dat begrip
is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Modder: “Binden is niet alleen verbinden, maar
ook de kat de bel aanbinden. Dat betekent af en toe je nek uitsteken.” Want
Modder wil deze periode veel bereiken. De Stadsregio is in de loop der jaren
veranderd van een organisatie die alleen beleidsnota’s schreef tot een dienst
met een meer strategische en uitvoerende rol. “Ik weet nog dat we in het begin
bij het college in Nijmegen kwamen en wethouder Depla zei: ‘daar heb je de WRR
(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, red.) voor de regio’. Dat
imago van een stelletje schrijvers hebben we allang niet meer.” Dat heeft er
veel mee te maken dat de Stadsregio successen behaalde. In 2005 tekende de
organisatie een convenant met VROM om bijna 25.000 woningen te realiseren.
Daarvoor werd een versnellingsoperatie in het leven geroepen: TempoKAN!, waarin
woningbouwregisseurs de samenwerking tussen gemeenten, corporaties,
ontwikkelaars en aannemers begeleidden. In 2010 wordt het aantal opgeleverde
woningen bereikt, ondanks de crisis. Jaap Modder: “Zeer tegen de zin van
ontwikkelaars hebben wij altijd vastgehouden aan de regel van 50 procent
betaalbare woningen. Uiteindelijk is dat goed gevallen en heeft het onze regio
behoed voor al te harde klappen door de crisis. Maar dat is wijsheid achteraf.”

Woningbouwopgave

De nieuwe verstedelijkingsopgave omvat de bouw van nog eens 26.000 woningen
tot 2020. Maar voor de nieuwe periode kiest de Stadsregio voor een andere
aanpak, zo is te lezen in de Koersnota Verstedelijking 2010 – 2020. Modder
verklaart: “In de vorige periode hebben wij contouren vastgesteld waarbinnen
gemeentes in alle vrijheid konden bouwen. Nu gaan we veel meer streven naar
maatwerk op regionaal niveau. We willen beter inspelen op de specifieke
bevolkingssamenstelling per gemeente, want die verschilt nogal in het
Stadsregiogebied. In onze regio is geen sprake van krimp, wel van stabilisatie
in de flanken van het gebied. Maar het middengebied en de steden groeien nog
steeds volop. Dat betekent dat we als Stadsregio moeten werken op twee
snelheden. In het ene gebied moeten we ruimte accommoderen terwijl we in het
andere gebied het infuus moeten terugdraaien. Tot 2020 ligt de prioriteit bij
het middengebied, en op enkele flanken zoals Zevenaar-Oost.” “Pas na 2020 leggen
we de prioriteit op binnenstedelijke herontwikkeling. Maar dat betekent niet dat
steden zich daar nu helemaal niet mee hoeven bezighouden. Integendeel. Zorg dat
je het voorbereidende werk al van tevoren doet, zo raad ik de gemeenten aan.
Ruim je rotzooi op. Maar je plannen. Regel je MER’s alvast.” Verkeersknooppunten
vormen het centrale thema in de bouwopgave tot 2020. “Knopen verrijken en
verbinden”, zegt Modder. “We breiden de spoorcapaciteit uit met dertien nieuwe
regiostations. En rond die locaties ontstaan activiteiten en de mogelijkheden
voor het bouwen van kantoren en woningen. We zijn nu bijvoorbeeld al bezig met
het ontwikkelen van de gebieden rondom regiostations Elst, Nijmegen Goffert en
Molenhoek.” De Stadsregio zet de komende jaren vooral in op hoogwaardig openbaar
vervoer (HOV). “Want behalve doortrekking van de A15 hebben we niet veel
asfaltwensen meer”, concludeert Modder. “De A12 en de A50 worden verbreed en er
komt een nieuwe brug bij Ewijk.” Daarnaast werkt de Stadsregio aan de aanleg en
verbetering van fietssnelwegen. “Die leggen we modulair aan. Het hele traject is
nog niet geschikt voor brede fietspaden, maar dat hoeft ons er niet van te
weerhouden de stukken waar het wel mogelijk is nu alvast aan te pakken. Waarom
zouden we wachten?” Ook de bereikbaarheid van Stadsregio Arnhem Nijmegen over de
langere afstand laat nog veel te wensen over. Modder wil graag aansluiting op
het Europese Hogesnelheidstreinennetwerk: “Ik bezoek wel eens met buitenlandse
gasten het project Arnhem Centraal. ‘Hier komt het mooiste station van Europa.
Het is alleen jammer dat er geen trein stopt’, zeggen ze dan. Maar voor een tgv
moeten we niet kijken naar Den Haag. We zullen zaken moeten doen met Duitsland.”

Reageer op dit artikel