nieuws

Paul Muller: prijsduikers kapen megaorders weg

bouwbreed

Prijsduikers uit lagelonenlanden hebben de afgelopen maanden voor vijf miljard euro aan opdrachten van buitenlandse opdrachtgevers weggekaapt, met name in de havengebieden Botlek en Eemshaven. Arbeidsmarktdienstverlener TecLine koestert samen met veertig bouwondernemingen argwaan en roept de Arbeidsinspectie op extra te controleren.

“We wisten al tijden dat die megaopdrachten eraan kwamen. Nestle oil,
Enecogen, Electrobel-centrale, de kolencentrales van EON en RWE, de gasdriehoek
op de Maasvlakte en de Clauscentrale in Maasbracht”, somt directeur Paul Muller
van TecLine op. Hij zat al met diverse inschrijvers van de Europese
aanbestedingen aan tafel om te brainstormen over de invulling van de
arbeidskrachten. “Maar stuk voor stuk zagen we de projecten verdwijnen naar
buitenlandse aannemers. We pikken misschien in onderaanneming nog een graantje
mee, maar de grote vissen zijn weg. Bij ons als achterblijvers overheerst de
argwaan, want er is consequent ver onder de ramingen ingeschreven, soms wel tot
40 procent. De gevraagde materialen zijn ongeveer gelijk, dus het onderscheid is
te maken met personeel en dat kan in onze ogen niet kloppen als inschrijvers
zich aan de regels houden.” Muller vermoedt dat op grote schaal arbeidskrachten
uit Oost-Europa worden ingezet, maar dan via de schimmige constructie van
uitbesteed werk zodat geen redelijke uurlonen worden betaald. “Het minimumloon
in Polen is 281 euro en in Roemenië en Tsjechië 270 euro. Vakmensen zijn dan al
snel tevreden met het dubbele bedrag, maar dat is niet volgens de regels.”
Muller betaalt een ‘Europees aantrekkelijk arbeidspakket’ en rekent zelf al snel
tussen de 25 en 30 euro per uur voor vakmensen uit Oost-Europa. “Dat is netjes
volgens alle regels en inclusief sociale afdrachten, reiskosten en kost en
inwoning.”

Recessie

Nederlandse aannemers zetten op grote schaal buitenlandse medewerkers in de
bouw in. Bouwvakkers en vakmensen komen – geheel legaal – op grote schaal uit
het voormalige Oost-Duitsland, maar ook uit Polen, Tsjechië en Slowakije. De
recessie heeft wel een dip teweeggebracht, maar nog steeds zijn op grote schaal
timmerlui, betonvlechters, elektromensen en fitters met een niet-Nederlands
paspoort aan de slag. “Het is inmiddels een geaccepteerd fenomeen en in
Nederland zijn vakmensen nog steeds niet op grote schaal voor handen.” Voor
Imtech regelde TecLine installateurs voor de bouw van tunnels in Rotterdam, voor
Van Spijker Bouw een grote ploeg betontimmerlieden en voor Wolter en Dros
leverde de uitzendorganisatie cv- en Elektra monteurs voor het Martini
Ziekenhuis. Muller maakt zich wel boos over de oneerlijke concurrentie waarbij
vakmensen geen redelijk loon krijgen en onder erbarmelijke omstandigheden leven.
Concrete voorbeelden wil hij niet noemen, maar het zoemt in zijn branche van de
geruchten over slaapzalen van twintig man en verplichte minimum verblijven van
drie maanden. “Wie zich aan de regels houdt, kan naar de opdrachten fluiten. De
overheid maakt zich druk om opdrachten via de Crisis- en herstelwet te
versnellen, maar laat zo voor 5 miljard euro naar het buitenland glippen.”
Muller roept de Arbeidsinspectie op de projecten in de havengebieden extra in de
gaten te houden tegen oneerlijke concurrentie en zou de formateur willen
meegeven de Belgische meldplicht in te voeren. “Via de verplichte
Limosa-verklaring voor detacheerders is duidelijk wie, wanneer en op welke
bouwplaats aan het werk is. Bij overtredingen krijgt elke betrokken schakel in
de keten een fikse boete.” In Nederland geldt een boete van 8000 euro per
illegale werknemer met een verzwaring van 50 procent bij een tweede overtreding
binnen twee jaar.

Reageer op dit artikel