nieuws

Orderstroom toeleveranciers droogt verder op

bouwbreed

Driekwart van de baksteenfabrieken kampt met stagnatie vanwege onvoldoende vraag. De bezettingsgraad is 68,6 procent van de aanwezige capaciteit.

Uit cijfers van het
Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS)
blijkt dat de crisis de toeleveranciers in
de bouw hard raakt. Slechts een beperkt deel van de industrie meldt nergens last
van te hebben.

Bij de producenten van bakstenen is de orderpositie gedaald tot 5,5 procent
onder het niveau van tien jaar geleden. Een kwart van de bedrijven signaleert
afnemende bedrijvigheid. Bij een even grote groep droogt de orderstroom op. Van
de fabrikanten denkt 85 procent de prijzen op het huidige niveau te kunnen
handhaven. De overigen grijpen naar het wapen van de korting. Bij 13 procent van
de bedrijven worden komende maanden arbeidsplaatsen geschrapt.

Reageer op dit artikel