nieuws

Ministerie bestudeert IVAM-rapport over pvc

bouwbreed

Het ministerie van VROM bestudeert samen met Agentschap NL het rapport over polyvinylchloride (pvc) van het onderzoeksinstituut IVAM.

Daarna zal VROM reageren op de kritiek van de Nederlandse Bond van
Timmerfabrikanten. Dat zegt Robbert Thijssen van VROM. Afeglopen week vond een
gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van VROM en de Nederlandse Bond van
Timmerfabrikanten (NBvT). Inzet was de inhoud van het rapport ‘Milieuanalyses
pvc – ten behoeve van prioritaire stromen ketengericht afvalbeleid’ van het
onderzoeksinstituut IVAM uit Amsterdam. Daarin staat onder meer een vergelijking
van de milieubelastingen door kozijnen van hout en pvc. Die vergelijking valt
uit in het nadeel van hout. Volgens de NBvT kloppen de uitgangspunten van de
vergelijking niet. De NBvT wil dat VROM de vergelijking uit het rapport schrapt
of een nieuwe, volledige levenscyclusanalyse (lca) van houten en pvc-kozijnen
laat maken. “VROM heeft IVAM gevraagd de milieubelasting van de pvc-stromen in
kaart te brengen. Daarbij zou slechts grof en over de schutting naar andere
materialen zijn gekeken. Ik ben niet onder de indruk van dat argument. Misschien
was het niet de intentie om te vergelijken, maar de materialen worden in de
tabellen wel tegen elkaar afgezet. Dat gaf de Vereniging Kunststof
Gevelelementenindustrie (VKG) de gelegenheid om selectief te winkelen”, aldus
Bert Kattenbroek van de NBvT. Hij verwacht dat VROM het rapport zal wijzigen.
Thijssen geeft daar nog geen uitsluitsel over: “We hebben de kritiek van de NBvT
gehoord. We bestuderen het rapport en zullen een reactie opstellen.”

Gres

In het IVAM-rapport staat ook een vergelijking tussen buizen van gres en pvc.
Die vergelijking valt uit in het nadeel van gres. Volgens René van Veldhoven,
directeur van gresbuizenproducent Euroceramic in Belfeld, zijn een aantal zaken
in het rapport onwaar. “De levensduur van buizen van gres en pvc zijn niet
hetzelfde. Gresbuizen zijn daadwerkelijk lichter dan in het rapport aangenomen.
En de conclusie dat gres slecht scoort en dat dit wordt veroorzaakt door de
oven, raakt kant nog wal”, aldus Van Veldhoven. Bij de vergelijking speelt ook
een rol of pvc gerecycled kan worden. Volgens Van Veldhoven is van een
drielagenbuis van pvc alleen de middelste laag te recyclen, dus ongeveer 30
procent. Gres wordt bovendien van hernieuwbare grondstof gemaakt. “Op het gebied
van pvc is het een zinvol rapport, maar het onderzoek naar vervangende
materialen laat te wensen over. Enige ruggenspraak met de industrie had
verhelderend kunnen werken”, besluit Van Veldhoven. Euroceramic was niet bij het
gesprek over het IVAM-rapport aanwezig.

Reageer op dit artikel