nieuws

Geen vrolijke boodschap

bouwbreed

De bouwkosten voor gebouwen in de gezondheidssector zijn iets gedaald

Het gaat om een minimale daling, maar toch.
Na alle bijgestelde berichten over de bouwsector en dat het slechter gaat dan verwacht is iedereen weer wakker, zo lijkt het.
Lagen de aanneemsommen en de bouwkosten in het verleden nogal eens uit elkaar, ze komen nu steeds dichter bij elkaar te liggen. Al is er natuurlijk altijd iemand die het nog goedkoper zegt te kunnen.
Zo zagen we in de afgelopen periode betonproducten steeds verder in prijs dalen en ook tegel- , stuc- en schilderwerk zijn aan verlagingen onderhevig geweest. Schilders die veel voor de zorgsector doen melden dat steeds meer klussen uitgesteld worden of zelfs worden ingetrokken. Vaak met de mededeling dat het er toch nog best redelijk uit ziet. “We slaan maar een jaartje over.” Ook technisch onderhoud aan installaties wordt tot een minimum beperkt. De terugval in werk zit hem dus niet alleen in de nieuwbouw maar ook renovatie en onderhoud heeft te lijden onder de crisis. Ik moet helaas ook weer melden dat de berekende uurlonen lager worden. Het cao-loon ligt 1,8 procent boven dat van vorig jaar, maar de uurlonen die in calculaties worden opgenomen zijn tussen de 3 en 6 procent lager dan vorig jaar. En kijken we naar de uurlonen van 2007 dan zijn ze zelfs tussen de 8 en 15 procent lager. Bij steeds lagere bouwkosten gaat dat dus knellen.
Al met al geen vrolijke boodschap en de nabije toekomst laat nog geen ander beeld zien. Stijgingen zitten er voor 2010 niet in. En 2011 en 2012 zullen ook geen vette jaren worden. In de Verenigde Staten zijn de verwachte bouwcijfers ook weer naar beneden bijgesteld.

Reageer op dit artikel