nieuws

Eisen aan 3D-berekeningen uitgewerkt

bouwbreed

Een werkgroep onder leiding van professor Johan Blaauwendraad heeft de vereisten voor het indienen van driedimensionale (3D)-berekeningen bij bouwaanvragen uitgewerkt. Dat maakt het werk van Bouwtoezichten makkelijker.

Volgens Blaauwendraad vormt de toetsing van constructieve berekeningen volgens de eindige elementen methode (EEM) een probleem. “De beoordeling van dikke pakketten met eindeloze tabellen en figuren is bijna onmogelijk voor Bouw- en Woningtoezichten”, zei Blaauwendraad op de Constructeursmiddag, gehouden door de Betonvereniging in congrescentrum De Reehorst in Ede. “Toch is de toetsing wel belangrijk, want een kleine fout in de invoer van een programma kan leiden tot een volledig foute uitvoer. Bouw- en Woningtoezichten accepteren echter slecht ingediende EEM-berekeningen. Dat kost veel tijd en leidt tot vragen en discussies”, aldus Blaauwendraad
Op voorstel van Blaauwendraad is daarom een werkgroep van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) opgericht. Die heeft de ‘Uitwerking indieningsvereisten EEM-berekeningen’ geschreven. Daarin staan de eisen waaraan een aanvraag met 3D-berekeningen volgens de Eindige Elementen Methode moet voldoen. De eisen zijn een uitwerking van de vereisten in het Besluit Indieningsvereisten Aanvraag Bouwvergunning (BIAB) en de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR). De MOR zal naar verwachting per 1 oktober de BIAB vervangen. Blaauwendraad benadrukte dat de indiener ook de samenhang van de berekeningen duidelijk moet maken.

Stabiliteit

De ‘Uitwerking indieningsvereisten EEM-berekeningen’ vraagt helderheid over de gedachtengang van de constructeur. Hij of zij moet aangeven wat de hoofddraagconstructie is, hoe de stabiliteit is verzekerd, of de ondersteuningen star of verend zijn, hoe details zich verhouden tot de rest van de bouwconstructie. De keuzes moeten worden gemotiveerd en beargumenteerd. Alleen grafische uitvoer is niet voldoende, de berekeningen moeten ook numeriek worden aangeleverd. Dat maakt het toetsen door Bouw- en Woningtoezicht makkelijker. Rapporteur van de werkgroep is Ron Kerp van de gemeente Ridderkerk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels