nieuws

Concurrentiegerichte dialoog en de open uitwisseling van informatie

bouwbreed

Het gebruik van de concurrentiegerichte dialoog vereist een bijzondere wijze van omgaan met informatie. Daarom bepaalde Rijkswaterstaat in de aanbesteding betreffende de vergroting van de Rijksweg A50 dat van zogenaamde themasessies geen verslag zou worden gemaakt. Maar een schriftelijke reactie van Rijkswaterstaat is niet uitgesloten.

Deelnemer aan de dialoog MNO verzet zich tegen de gunningsbeslissing,
stellende dat Rijkswaterstaat (RWS) onrechtmatig jegens MNO heeft gehandeld door
de eerste oplossingsrichting aan andere criteria te toetsen dan RWS bij de
overige inschrijvers deed. Tijdens de themasessie van 14 juli 2009 heeft RWS
commentaar gegeven op het ontwerp van MNO. Dit commentaar was dusdanig dat voor
betrokkenen duidelijk was dat het ontwerp niet zou voldoen aan de ambitie uit de
ambitienotitie, terwijl dat wel nodig was om toegelaten te worden tot het doen
van een inschrijving. Daarnaast heeft RWS expliciet laten weten dat een ontwerp
dat te zeer zou lijken op de bestaande brug niet goed zou scoren. Het winnende
ontwerp van de combinatie lijkt echter sprekend op het eerste ontwerp van MNO
dat is afgeserveerd en heeft bovendien 96 van de 100 punten gescoord. De Haagse
rechter, LJN: BM3705, 6 mei 2010, gaat niet mee met dit betoog. Het commentaar
van RWS is eigenlijk niet goed begrepen door MNO. Bovendien heeft MNO de
mogelijkheid gehad om haar bewijspositie te versterken in de
aanbestedingsprocedure niet benut. Op verschillende momenten liet MNO na te
reageren naar RWS. En daardoor kreeg MNO het commentaar op de vormgevingsvisie
door eigen toedoen niet op schrift. RWS heeft in het proces-verbaal van 10 juli
2009 nog eens nadrukkelijk op deze mogelijkheden gewezen. Uit datzelfde
proces-verbaal blijkt voorts dat MNO tijdens dialoogronde 1 expliciet geen
oordeel hoefde te hebben, omdat zij nog een vierde oplossingsrichting wilde
uitwerken. Een en ander leidt tot het oordeel dat MNO zichzelf in een moeilijke
bewijspositie heeft gemanoeuvreerd hetgeen voor haar rekening en risico dient te
komen. Niet gebleken is dan ook dat RWS met twee maten heeft gemeten. Het was de
eigen beslissing van MNO om de eerste oplossingsrichting te laten varen. De
concurrentiegerichte dialoog is een procedure waarin mogelijkheden voor contact
bestaan, die in de andere aanbestedingsprocedures niet voorkomen. Bovendien
wordt de procedure steeds vaker gebruikt. Wie meer bedreven wil raken in deze
procedure kan terecht op 23 september bij het Instituut voor Bouwrecht, want dan
zal voor de tweede keer de succesvolle cursus Ins en outs van de concurrentie
gerichte dialoog worden verzorgd door mensen uit de praktijk (drs. D.E. Buis
MBA, strategisch samenwerkingspartner Twynstra, mr. P.W. Kraak, Ministerie VWS
en mr. A.G.J. van Wassenaer van Catwijck, advocaat Allen & Overy,
Amsterdam).

Directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft
www.ibr.nl.

Reageer op dit artikel