nieuws

Combinatie valt over gunning omlegging Zuid-Willemsvaart

bouwbreed

De combinatie Besix-Martens en Van Oord maakt bezwaar tegen de gunning van de verlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch. Rijkswaterstaat gunde het werk aan de combinatie KWS Infra-Van den Herik-GNB-Van Hattum en Blankevoort.

Reden voor het bezwaar is onduidelijkheid over de gehanteerde criteria, zegt Dolf van Atteveld, regiomanager Oost van Martens en Van Oord. Rijkswaterstaat heeft gekeken naar zowel de prijs als de inhoud van de biedingen. Deze zijn, onderstreept Van Atteveld, het afgelopen jaar tot stand gekomen “in nauwe samenspraak met Rijkswaterstaat”.
Als deze dienst niet alsnog met een voor de afgewezen combinatie overtuigende verklaring komt, volgt een kort geding. “Uiteindelijk zit er altijd wat subjectiefs in deze manier van aanbesteden. Maar”, stelt Van Atteveld, “we willen in elk geval meer duidelijkheid dan we nu hebben gekregen.”
Het betreft een grote opdracht, goed voor ruim 200 miljoen euro. De nieuwe route voert de scheepvaart buiten de stad om. Dat betekent onder meer veel grondverzet, nieuwe oeverwerken en de bouw van sluizen, bruggen, gemalen en sifons.
Het bezwaar van Besix en Martens en Van Oord kwam op de valreep voor verlopen van de hiervoor geldende vijftiendagentermijn binnen, meldt Suzanne Maas namens Rijkswaterstaat regio Noord-Brabant. De gunning kan hangende de procedure niet plaatsvinden. De opdrachtnemer zou anders, weet ze, direct hebben kunnen starten met voorbereidende werkzaamheden en vergunningprocedures, waarna het grote werk mogelijk “in de loop van 2011” zou kunnen beginnen. Ze heeft nog geen idee hoe lang het uitstel zal duren.
Van Atteveld legt de bal bij Rijkswaterstaat: “We hebben in het verleden al heel veel werken gedaan en tot nu toe is het Rijkswaterstaat altijd gelukt ons uit te leggen waarom we bij de aanbestedingen scoorden zoals we scoorden.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels