nieuws

‘Bouwdip bedreigt export Nederlandse architectuur’

bouwbreed

De Nederlandse regering moet zich sterk maken voor het behoud van de Nederlandse architectuur als exportproduct. Dat vindt de architectenbond BNA.

De organisatie wijst erop dat kennis en kunde van Nederlandse ontwerpers
wereldwijd worden geroemd, wat resulteert in veel opdrachten voor spraakmakende
gebouwen, onder meer in de huidige groeimarkten in Azië. Volgens de BNA is het
voor het economisch herstel van groot belang dat de bouwproductie weer snel op
gang komt. “De bouwsector is dé motor van de Nederlandse economie”, schrijft de
bond in zijn lobbybrief aan de informateurs Rosenthal en Wallage. “Binnen deze
sector is de architectuur bovendien een internationaal visitekaartje en dus een
belangrijk exportproduct.” Dit visitekaartje dreigt te verbleken nu er weinig
nieuw werk bijkomt. Dit zou de concurrentiepositie van de Nederlandse
architectenbranche ondermijnen. Om weer vaart te krijgen in de bouwproductie,
raadt de bond de overheid aan te komen met “durf en daadkracht”. Te nemen
maatregelen moeten zorgen voor herstel van consumentenvertrouwen en meer
mogelijkheden voor (project)financiering. Ook beperking van bouwregelgeving zou
schelen.

Inspirerend

De architectenorganisatie hoopt verder op “geen verstikkende maar
inspirerende aanbestedingswetgeving”. Die is in haar ogen “een voorwaarde voor
het behoud van een mooie, kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en gebouwde
omgeving”. Bovendien zou een betere aanbestedingspraktijk hard nodig zijn “om
het klimaat terug te krijgen waarin startende ondernemers, nieuw talent en
innovatie weer mogelijkheden krijgen”. Behalve voor gebouwen mikken de
architecten “juist nu de bouwproductie zo laag is” op opdrachten die de
ruimtelijke kwaliteit bevorderen. Zo kunnen ze bijdragen aan de maatschappelijke
opgaven waarvoor Nederland staat en die slimme oplossingen vereisen. In het
maken van goede ontwerpen hiervoor zijn architecten volgens de bond een
uitgelezen partij. De gezamenlijke architecten willen ook een grotere bijdrage
leveren aan de vormgeving van infrastructurele werken. Ze denken daarmee het
aangezicht van Nederland een oppepper te kunnen geven en de verrommeling te
kunnen bestrijden.

Reageer op dit artikel