nieuws

Zevenaar doet proef infiltratiesysteem

bouwbreed

Met een infiltratiesysteem bij de funderingen hoopt Waterschap Rijn en IJssel toekomstige verzakkingen van huizen in Zevenaar tegen te gaan

Een praktijkproef moet uitwijzen of het werkt.
In de droge zomer van 2006 verzakten vele op staal gefundeerde woningen in de Gelderse gemeente Zevenaar. De bewoners wezen meteen met de beschuldigende vinger naar de tunnelbak voor de Betuweroute die kort daarvoor was aangelegd. Die zou de grondwaterstromen blokkeren waardoor de kleilaag dicht onder de oppervlakte zou zijn uitgedroogd.
Maar een groot onderzoek door Deltares, Fugro en Alterra logenstrafte vorig jaar die hypothese. Het leek volgens woordvoerder Arjan Kuil van Waterschap Rijn en IJssel eerder te gaan om een heel complex van factoren die een rol hadden gespeeld waardoor de kleilaag was uitgedroogd en gekrompen. Een droge zomer, een lagere waterstand in de Rijn, bomen die vocht onttrokken en veranderde lasten op de funderingen zouden allemaal een duit in het zakje doen. En waarschijnlijk ook de herverkavelingen en peilverlagingen in de jaren ’60 en ’70.
Herfunderen van de woningen op korte palen door de kleilaag heen, zou volgens de onderzoekers zeker een einde maken aan alle problemen. Maar dat is een dure oplossing, vandaar dat er ook gezocht wordt naar alternatieven.

Alternatieven

Een van die alternatieven zou kunnen zijn het nat houden van de 1,5 meter dikke kleilaag
die 2 meter beneden maaiveld begint. Hoe effectief dat is gaat Fugro de komende maanden onderzoeken in opdracht van het waterschap. Bij twee woningen zullen infiltratiesystemen worden aangelegd die actief worden gevoed met water. Vochtmeters houden in de gaten wat voor effect dat heeft op het vochtgehalte onder de woningen.

Referentie

Twee referentiewoningen met een vergelijkbare fundering worden ook uitgerust met vochtsensoren maar krijgen niet het infiltratiesysteem. Op een onbebouwd proefveldje met vergelijkbare bodemopbouw wordt weer wel een infiltratiesysteem geïnstalleerd om te kijken wat het effect ervan is op de stijghoogte in het zandpakket eronder. Ook voert Fugro in het laboratorium nieuw onderzoek uit naar het krimpgedrag van klei. De totale kosten voor het onderzoek bedragen zo’n 90.000 euro. De resultaten worden eind van dit jaar verwacht.

Reageer op dit artikel