nieuws

Toenadering in fel conflict om waterplan Horstermeerpolder

bouwbreed

De bewoners van de Horstermeerpolder zullen deze zomer geen acties meer voeren en het waterschap moet het waterpeil op enkele plaatsen verlagen. Hiermee is het geschil voorlopig bijgelegd.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de provincie Noord-Holland en de bewoners van de Horstermeerpolder zijn dankzij bemiddeling van de gemeente Wijdemeren tot overeenstemming gekomen. Het waterschap, de provincie en Natuurmonumenten willen van een deel van de polder moerasgebied maken. Daarvoor is een hoog grondwaterpeil noodzakelijk.
De inwoners zijn daar boos over omdat hun huizen zouden verzakken. Daarom verwijderden ze half mei een stuwdam en dreigden ze alle dammen te verwijderen. In februari sloten de duizend inwoners de polder al af van de rest van het land en riepen het gebied uit tot de Republiek Horstermeerpolder, compleet met volkslied en vlag.
De Horstermeerders hebben laten weten de stuw te willen terugplaatsen als blijkt dat die een nuttige functie heeft in de waterhuishouding. Het waterschap zal dit nog moeten aantonen.
De bewonersvereniging bereidt ondertussen een schadeclaim voor van enkele tientallen miljoenen euro’s voor schade aan de huizen. “Die claim is zeker niet van tafel. Daar blijft het waterschap voor aansprakelijk”, aldus een bewoonster.
De provincie gaat nu ook de conclusies van het onderzoek van professor Bart Schultz bekijken. Die kwam eerder tot de conclusie dat er weinig aan de polder moet gebeuren omdat er al veel kwel is. Die zal alleen maar toenemen als aan de randen natte natuur en waterberging aangelegd wordt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels