nieuws

Temperaturen spaart onderhoud

bouwbreed

Temperaturen spaart onderhoud

Strukton temperatuurt in Duivendrecht het spoor. Wie permanent weet hoe warm de spoorstaven zijn, kan in de winter het vastvriezen van wissels voorkomen.

De 8900 wissels in Nederland hebben heel wat te verduren. ’s Zomers de hitte,
’s winters de vorst. Jaarlijks maken meer dan drie miljoen treinen gebruik van
het net. Met het korter worden van de dagen, neemt de belasting door vocht en
bladeren toe. Vorst steekt de kop op. Afgelopen winter raakte het spoorverkeer
lelijk van slag. De oorzaken? Stuifsneeuw, van de treinen vallende brokken ijs
en het per ongeluk uitzetten van de wisselverwarming. “Het meten van de
wisseltemperatuur verhindert niet alle problemen”, zegt Peter Drenth van
Strukton Systems. “Als van een trein ijs valt, doe je daar weinig aan. Wel kun
je door goede monitoring veel sneller ingrijpen.” De temperatuurtest wordt in
Duivendrecht uitgevoerd aan wissel 1983. Lengte van de mobiele spoorstaaf: 99,4
meter. De 143.400 kilo zware wissel op dwarsliggers van beton, brengt met 140
kilometer per uur voortrazende intercitytreinen in de goede baan. Projectleider
van de proef is Ricardo Pisano. “De pilot toont aan dat de keten functioneert.
Via internet kun je waar ook ter wereld, op de echte tijd, controleren of de
temperatuur in orde is. De kosten van de installatie per wissel? Een paar
honderd euro.” Peter Drenth, de man die in Hengelo bij Strukton Systems
verantwoordelijk is voor de monitoringsystemen, verwacht dat de ontwikkelde
temperatuurmeting ook in Zweden zal worden toegepast. Momenteel worden in het
Scandinavische land 214 wissels door Strukton gemonitord. Dat aantal zal, mede
vanwege de aanleg van de hogesnelheidslijn Botniabanan, komende drie jaar met
zo’n 300 toenemen. Steeds vaker worden onderhoudscontracten afgesloten op basis
van de geleverde prestaties. Op functioneren staat een bonus, storingen kosten
geld. Alleen al daarom neemt de interesse voor het Preventief Onderhouds- en
Storingsdiagnosesysteem (POSS) van Strukton toe. “Waar POSS wordt toegepast, zie
je het aantal storingen met een kwart afnemen”, zegt Drenth. Via dataloggers die
de gegevens van sensoren verzamelen, gaat de gewenste informatie per GSM naar
een centrale databank. Van daaruit zijn de data beschikbaar op computers en
telefoontoestellen waar ook ter wereld. Worden kritieke waarden bereikt, dan
meldt POSS zich.

Breed veld

De in Hengelo ontwikkelde monitoring beslaat een breed veld. Bij wissels
wordt gekeken of ze goed lopen – en dat kan zowel bij gelijkstroom als bij
wisselstroom. Daarnaast wordt POSS gebruikt voor het tellen van passerende
assen, het registreren van treinen en het controleren van overwegen. Het
functioneren van de wisselverwarming – elektrisch, met aardwarmte dan wel
branders – trekt in de wintermaanden extra belangstelling. Begonnen in 2002,
monitort Strukton inmiddels 4000 wissels. Van Scandinavië en Groot-Brittannië
tot Zwitserland en Hongarije. Buiten Europa wordt het systeem alleen toegepast
in Australië. Agenten zijn bezig om in Zuid-Amerika een voet aan de grond te
krijgen. Drenth: “Het meten van de temperatuur van spoorstaven was eigenlijk
bedacht voor de zomermaanden. Bij hitte bestaat het gevaar van spoorspatting.
Staven die los springen, rails die knikken. Heel complex, hoe je de zettingen
bij temperatuurveranderingen kunt opvangen. De test in Duivendrecht maakt
duidelijk dat permanent temperaturen ook in de winter nut heeft: bij de
wissels.”

Reageer op dit artikel