nieuws

Site maakt toepasbaarheid van bodemenergie inzichtelijk

bouwbreed

In Noord-Holland is het sinds kort mogelijk online een overzicht te krijgen van de kansen, kosten en terugverdientijden van een warmte-koudeopslaginstallatie (wko).

De online applicatie wordt het
Geo Informatie
Systeem (GIS)
genoemd. Gebruikers kunnen voor iedere plek in de provincie
zien of de bodem geschikt is voor wko, of er bepaalde omgevingsbelangen zijn,
waar de grondwaterbeschermingsgebieden liggen en of in het gebied archeologisch
waardevolle obstakels liggen. Daarnaast geeft het systeem een overzicht van de
benodigde vergunningen. De applicatie is voor iedereen vrij toegankelijk.
Gemeenten, bedrijven, woningbouwcorporaties en burgers kunnen een quickscan doen
van de bodemgeschiktheid in hun regio.

Landelijke versie

Het systeem geeft aan wat de benodigde investering en de verwachte
terugverdientijd is, berekent de verwachte energie- en CO2-besparing en maakt zo
de financiële haalbaarheid duidelijk. Aan de hand hiervan kunnen partijen
besluiten tot een haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van VROM maakt
IF Technology een
landelijke versie die in augustus klaar moet zijn.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels