nieuws

Servatius rekent op lagere bouwclaims

bouwbreed

Woningstichting Servatius uit Maastricht verwacht over 2009 maximaal een verlies van 82 miljoen te moeten boeken.

Dat zegt interim-bestuurder Paul Driever. “We vermoeden en hopen dat het
verlies lager dan 82 miljoen euro uit zal komen.” Driever gaat ervan uit dat de
bouwers hun claims afzwakken. “Het is een interpretatiekwestie. Geen partij
heeft gelijk. Dan kom je op een compromis uit.” De corporatie moest vorig jaar 5
miljoen euro aan reorganisatiekosten boeken. Voor 2013 moet het
personeelsbestand met 50 fte gekrompen zijn. Met het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) is verder afgesproken dat de corporatie jaarlijks90 woningen
verkoopt.

Reageer op dit artikel