nieuws

Schiphol legt ribbels aan tegen grondlawaai

bouwbreed

Schiphol wil grondlawaai langs de Polderbaan met 10 decibel terugbrengen door speciale ribbels aan te leggen. In oktober moet de bouw van start gaan.

De ribbels komen in de plaats van de zogeheten ecobarrier, een 2 kilometer
lange geluidswal van tentdoek die begin dit jaar door de luchthaven werd
afgeblazen. De opvouwbare geluidswal won een prijsvraag, maar Schiphol vond het
ontwerp bij nader inzien niet veilig genoeg en moeilijk uitvoerbaar. De
geluidswal moest vooral grondlawaai tegengaan: laag geluid, gerommel met een
frequentie van rond de 30 hertz, dat vooral aan de zuidkant van de Polderbaan
een probleem vormt. Daar laten de vliegtuigen de motoren loeien, maar maken nog
geen snelheid. Samen met de gemeente Haarlemmermeer en de inwoners van
Hoofddorp-Noord is nu een nieuw plan gemaakt om het grondlawaai tegen te gaan.

Wigvormige heuvels

Op een strook van 60 meter langs de Polderbaan worden volgens een regelmatig
patroon wigvormige heuvels aangelegd. De heuvels steken 1,5 meter boven de
omgeving uit, maar worden doorgezet tot 1,5 meter onder maaiveld. Ze worden
deels beplant met wilgen. Zo wordt het grondlawaai verstrooid, zodat omwonenden
er minder last van hebben. Dit najaar begint de luchthaven met de aanleg van de
ribbels. Dat gebeurt vooralsnog op eigen grond. TNO bepaalt de bereikte
geluidsreductie en berekent aan de hand daarvan hoeveel ribbels er nog nodig
zijn op grond van de buren. Er worden vervolgens zoveel ribbels aangelegd dat
een geluidreductie van 10 decibel wordt bereikt.

Reageer op dit artikel