nieuws

Politici verlangen terug naar de ambachtsschool

bouwbreed

Politici van uiteenlopende politieke kleur willen de ambachtschool terug. Dat blijkt uit de verkiezingskrant van het Hoofdbedrijfschap Ambachten.

“Er is veel voor te zeggen om de oude ambachtsschool in ere te herstellen”, vindt Paul Ulenbelt van de SP. VVD-er Ton Elias zegt het hem na: “We willen terug naar de ambachtsschool.” Arie Slob van de ChristenUnie: “Cruciaal voor ambachtelijk onderwijs is dat de ChristenUnie wil investeren in zesjarige vakscholen met veel praktische vakken.”
Op de ambachtsschool stond het vakonderwijs centraal. Kinderen die de basisschool hadden verlaten, volgden er vakgerichte opleidingen voor beroepen zoals timmerman, metselaar of loodgieter.
Het huidige vmbo heeft meer een oriënterend karakter. Het aanleren van specifieke beroepsvaardigheden komt in het middelbaar beroepsonderwijs aan bod. Sinds eind vorige eeuw gaan stemmen op om de ambachtsschool in een gemoderniseerde vorm opnieuw te introduceren. De animo was gering, maar het tij lijkt te keren, zo blijkt uit de opmerkingen van politici. Zij zijn het erover eens dat ook als de ambachtsschool niet terugkeert er meer aandacht moet komen voor het technisch onderwijs.
“Wij vinden dat er extra geïnvesteerd moet worden in het onderwijs en in het vakonderwijs in het bijzonder”, zegt Jette Klijnsma, voormalig staatssecretaris van de PvdA. Elias: “De VVD is voorstander van vakwerkscholen waarbinnen vmbo en mbo naadloos in elkaar overlopen en leerlingen weer echt met hun handen kunnen werken.”
CDA-politica Marja van Bijstelveldt pleit voor maatregelen om ambachtelijke beroepen meer bekendheid te geven. Bijvoorbeeld door snuffelstages waarbij jongeren kennismaken met de praktijk van uiteenlopende beroepen.
Wim Hooijmans, woordvoerder van het Hoofd Bedrijfschap Ambachten, juicht de belangstelling toe. “We moeten natuurlijk afwachten hoe straks met het thema wordt omgegaan”, tekent hij daarbij aan. “Wij blijven er in ieder geval aan werken om het ambacht op de agenda te krijgen.”

Reageer op dit artikel