nieuws

NMa: voorwaarden aan crisiscentrum van ProRail

bouwbreed

Het aparte crisiscentrum (OCCR) van ProRail is niet strijdig met de mededingingsregels en mag in oktober dit jaar open. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) stelt vier voorwaarden, mede naar aanleiding van waarschuwingen uit Duitsland en Engeland.

In het gloednieuwe Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR) gaat ProRail
samenwerken met spoorondernemingen om verstoringen en calamiteiten op het spoor
snel te verhelpen. Van de 78 werkplekken zijn 27 ingeruimd voor aannemers. “We
juichen alle maatregelen toe die de kwaliteit op het spoor voor reizigers en
verladers verhogen, maar willen voorkomen dat het speelveld voor
spoorwegondernemingen wordt verstoord”, licht Jaap de Keijzer van de NMa toe. In
Duitsland en Engeland zijn extra zekerheden ingebouwd om onafhankelijkheid van
de spoorcapaciteit te garanderen. Ook de NMa ziet het risico dat de scheiding
tussen spoorbeheer en -verkeer wordt aangetast. De kartelpolitie zal de
samenwerking in de gaten houden. ProRail moet zich aan voorwaarden houden om te
mogen samenwerken met het controlecentrum. Het moet vervoerders garanderen de
spoorcapaciteit eerlijk te verdelen en alle informatie over het OCCR in de
netverklaring openbaar maken. Vertrouwelijke informatie moet worden afgeschermd
van vervoerders en de kosten van het OCCR moeten worden doorgerekend in de
gebruiksvergoeding.

Reageer op dit artikel