nieuws

Kozijn van kunststof gunstigst voor milieu

bouwbreed Premium

Aluminium kozijnen en kunststof kozijnen belasten het milieu ongeveer evenveel, mits zij worden gerecycled.

Kunststof scoort minimaal beter dan aluminium. Houten kozijnen vallen in
dezelfde range als de impact van grondgebruik niet wordt meegerekend. Dat staat
in een rapport van onderzoeks- en adviesbureau IVAM uit Amsterdam, dat in
opdracht van VROM een milieuanalyse maakte van pvc in kabels, buizen en
kozijnen. Kunststof kozijnen die worden gestort of verbrand belasten het milieu
meer dan aluminium kozijnen die worden gerecycled. Houten kozijnen met
vergelijkbare levensduur presteren beter dan gestorte of verbrande kunststof
kozijnen, maar slechter dan aluminium of kunststof kozijnen die worden
gerecycled. Houten kozijnen scoren hoog op de milieufactor grondgebruik, maar de
gegevens daarvoor zijn relatief onzeker. Uit het rapport valt op te maken, dat
kunststof kozijnen die worden gerecycled volgens het systeem van de Vereniging
Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) het milieu minder belasten dan aluminium
en houten kozijnen. Bij de analyse maakte IVAM gebruik van de ReCiPe-methode
voor Life Cycle Impact Assessment (LCIA). Die wordt beschreven in een rapport
van VROM van januari 2009. De methode onderscheidt twee stappen, eerst het
mechanisme en daarna de schade. De eerste stap (achttien factoren) levert
relatief zekere gegevens op, de tweede stap (drie factoren en de eindscore)
leidt tot relatief meer onzekere uitkomsten. Met de resultaten van de
milieuanalyse moet zorgvuldig worden omgegaan. Onder meer omdat met de factor
grondgebruik weinig ervaring is en over de milieubelasting van additieven in pvc
relatief weinig bekend is. Additieven worden aan pvc toegevoegd om bepaalde
eigenschappen te verkrijgen, bijvoorbeeld uv-bestendigheid. Andere additieven
zijn weekmakers, brandvertragers, gechloreerde stoffen, boorhoudende stoffen of
zinkoxide en kleurstoffen. Hun milieubelasting kan aanzienlijk zijn. Het rapport
brengt de mogelijkheden in kaart om de belasting van het milieu door pvc te
verminderen.

Reageer op dit artikel