nieuws

‘Kijk naar toegevoegde waarde archeologie’

bouwbreed

Archeologische vondsten moeten uitsluitend aandacht krijgen als ze iets toevoegen aan de ontwikkeling van bouwplannen. Zo worden kosten bespaard en tijd gewonnen.

Dat staat in de publicatie ‘Slimme Archeologie’ van archeologisch adviesbureau The Missing Link. Daarin wordt een methodiek uiteengezet die reverse archeologywordt genoemd oftewel omgekeerde archeologie. In deze werkwijze staat niet het behoud van het archeologisch erfgoed centraal, maar de waarde die archeologie kan toevoegen aan de nieuwbouw. “In de archeologische monumentenzorg moet alleen dat erfgoed aandacht krijgen dat direct een waardetoevoeging levert aan de ruimtelijke ontwikkeling en de beleving van de consument”, zo staat in het boekwerkje.
Daarbij wordt aangetekend dat wil die werkwijze kans van slagen hebben, ruim voordat wordt gebouwd op een archeologische vindplaats moet worden bekeken welke toegevoegde waarde de geschiedenis van het gebied kan hebben voor de toekomstige bebouwing.
Het adviesbureau laakt de wijze waarop momenteel met historische vondsten wordt omgegaan. Het constateert dat veel materiaal wordt opgeslagen in depots waar niemand er iets aan heeft. Ook worden er te veel rapporten geschreven die uitsluitend interessant zijn voor wetenschappers. “Door voortaan vooraf de overheid en ontwikkelaar samen te laten beslissen wat we met archeologie gaan doen, kunnen we het werk in een latere fase stroomlijnen.”

Dansje

De Haagse stadsarcheoloog Corine Bakker, voorzitter van het Convent van Gemeentelijke Archeologen, kan zich niet vinden in de kritiek van The Missing Link op de wetenschappelijke archeologie. “Zo wordt de indruk gewekt dat archeologen bij iedere potscherf een dansje van vreugde maken en dat is echt niet waar.” Ze staat niet afwijzend tegenover het idee van reverse archeology. “Natuurlijk moet je iets leuks doen met de dingen die je opgraaft en dat gebeurt in de praktijk ook. Voordat je daarover plannen kunt maken, moet je echter wel een indruk hebben van wat zich in de bodem bevindt. En daarvoor is een grondig archeologisch vooronderzoek noodzakelijk.”

Reageer op dit artikel