nieuws

Indexcijfers

bouwbreed Premium

Het NBI (Nederlands Bouwkosten Instituut) beschikt over verschillende indexcijfers die maandelijks worden aangepast. De indexcijfers hebben betrekking op de ontwikkelingen van de bouwkosten en de aanneemsommen. Niet alleen een terugblik wordt gegeven, ook wordt een prognose voor de komende maanden gegeven.

Er zijn verschillende indexcijfer n.l.:
Woningen( Woongebouwen), Bedrijfsgebouwen, Scholen en onderwijsgebouwen,
Gebouwen voor de gezondheidssector, Scholen en Onderwijsgebouwen, Infra/GWW
sector.

De gebouwtypen worden uitgesplitst in: Nieuwbouw, Onderhoud en Renovatie.

De Infra/GWW sector wordt uitgesplitst in aanleg en onderhoud.

De onderbouwing van de indexcijfers is verschillend per sector. De
verschillende gebouwsoorten zijn anders van samenstelling, andere
materiaalgebruik en verhouding arbeids- en materiaalkosten zijn verschillend.

Ook de verhouding tussen bouwkundige en installatietechnische is anders voor
de gebouwtypen

Reageer op dit artikel