nieuws

Hitteverlet dakdekkers blijft uit

bouwbreed

Dakbedekkingsbedrijven kunnen deze zomer op warme dagen acties verwachten van bouwbonden.

Als het kwik oploopt zullen de bonden het land in trekken en de
werkomstandigheden van dakdekkers onder de loep nemen. Bij misstanden zijn
ingrepen niet uitgesloten. “De acties zullen niet altijd even fris zijn”,
waarschuwt Hans Crombeen. van FNV Bouw. “Als de temperaturen op de werkplek
gevaarlijk hoog zijn, schromen we niet de Arbeidsinspectie te bellen om het werk
te laten stilleggen.” De campagne is een reactie op het uitblijven van een
concrete hitteverlet-regeling in de nieuwe cao voor de dakdekkers, geeft
Crombeen toe. “De werkgevers willen zich niet laten vastleggen op een maximale
werktemperatuur. Dat vind ik zorgelijk. Ik snap best dat het moeilijk is om in
de praktijk de temperatuur te meten, maar de sector kan het zich niet
permitteren helemaal geen afspraken over hitteverlet te maken.” De bond houdt de
bovengrens van de Arbeidsinspectie aan: bij 40 graden, gemeten op de werkplek
zelf, moeten de dakdekkers van het dak af. Volgens branchevereniging Vebidak
zijn dakbedekkingsbedrijven zich voldoende bewust van de gevaren bij werken in
de hitte en handelen zijn daar ook naar. Zij voelt er daarom niets voor om in
cao-verband afspraken te maken over hitteverlet.

Dakrollen

Bonden en Vebidak bereikten gisteren wel een akkoord over het verlagen van de
tilnorm in de branche. Dakdekkers mogen met ingang van 2012 geen dakrollen meer
tillen die zwaarder zijn dan 25 kilo. In de bouw geldt al langer een tilnorm van
25 kilo. Voor dakrollen tussen de 25 en 40 kilo wordt door de Arbeidsinspectie
echter een uitzondering gemaakt. Dit tot ongenoegen van vakbonden. Zij dringen
al jaren bij de fabrikanten van dakbedekkingsmateriaal aan op de lichtere
dakrollen vanwege toenemende rugklachten bij dakdekkers. “Met deze afspraak ligt
nu een duidelijke eis op tafel bij de dakrolindustrie”, zegt CNV-onderhandelaar
Aart van den Brink. “Uit coulance hebben we de fabrikanten nog twee jaar de tijd
gegeven om hun productieproces aan te passen.”

Loonsverhoging

In de nieuwe cao voor dakdekkers is verder een loonsverhoging afgesproken van
in totaal 1 procent. Werknemers kunnen daarnaast in overleg met hun werkgever
tot maximaal vijf roostervrije dagen verkopen, wat nog 2 procent extra inkomen
kan opleveren. Werknemers die in verband met de crisis zijn ontslagen, krijgen
gedurende een jaar na hun ontslag recht op terugkeer bij de oude werkgever als
de markt weer aantrekt. Vebidak toonde zich “content” met de zeer beheerste
loonontwikkeling.

Reageer op dit artikel