nieuws

‘Het Bouwbesluit geeft ruimte voor innovatieve toepassingen’

bouwbreed Premium

‘Het Bouwbesluit geeft ruimte voor innovatieve toepassingen’

De BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en de Vereniging van Bouw- en Woning Toezicht Nederland (VBWTN) zijn prima in staat het nieuwe Bouwbesluit te toetsen, meent Henk Beekhuis. De wens van de Tweede Kamer om meer partijen bij de proef te betrekken, begrijpt hij dan ook niet.

Beekhuis, voorzitter van de VBWTN, is lid van het Overleg Platform
Bouwregelgeving. Over dat platform, dat het ministerie van VROM over het nieuwe
Bouwbesluit adviseert, is de afgelopen maanden in de Tweede Kamer veel te doen
geweest. Het overlegorgaan zou niet democratisch genoeg zijn. In te besloten
kring zou worden bekokstoofd hoe het nieuwe Bouwbesluit eruit moet komen te
zien. De Kamer wilde grip op de situatie en dwong via een motie af dat ze het
concept te zien kreeg volgens de zogeheten ‘voorhangprocedure’. “Voorhang of
nahang. Ik weet niet wat het oplevert”, reageert Beekhuis. Hij vindt alle ophef
die er in de Tweede Kamer over het Bouwbesluit is ontstaan overdreven. Hij
herkent zich helemaal niet in de kritiek. “Op het concept van het nieuwe
Bouwbesluit kwamen in het voorjaar veertig reacties binnen. Zó’n stapel.” Hij
houdt zijn arm een halve meter boven zijn bureau. “Het ministerie verwerkt die
momenteel terwijl van buitenaf wordt meegekeken. Wij hebben echt geen
bijbedoelingen. Dat is niet in ons belang.”

Kritisch

Beekhuis wil ermee aangeven dat het OPB echt wel kritisch is. Hij was het ook
die begin april in het OPB voorstelde het nieuwe Bouwbesluit eerst uit te testen
in de praktijk. Alle leden waren direct enthousiast. “Bouwend Nederland, de BNA,
NLingenieurs spraken direct uit met ons mee te willen doen.” Hoewel minister Van
Middelkoop (wonen) het advies ruim een maand later overnam, was de Tweede Kamer
nog niet gerustgesteld. Die vindt dat ook kritische partijen die geen zetel in
het OPB hebben (zoals het Expertisecentrum Bouwregelgeving) mee moeten doen aan
de praktijkproeven die het Bouwbesluit deze zomer zal ondergaan. Ook die wens
begrijpt Beekhuis niet. “TNO Bouw is zelf lid van het OPB en vertegenwoordigt
daarmee ook het Expertisecentrum. Verder is het Expertisecentrum zelf actief
agendalid van het OPB.” Dan over het nieuwe Bouwbesluit zelf. Alex Pastoors van
de BNA wil van de VBWTN weten of dit het toetsen van projecten makkelijker
maakt. Beekhuis heeft daar nog geen zicht op. “Dat zal moeten blijken. Maar het
nieuwe Bouwbesluit is op zich al handig, omdat het twee besluiten
(Gebruiksbesluit en Bouwbesluit, red) en de gemeentelijke Bouwverordening
samenvoegt tot één tekst.” Pastoors is ook benieuwd hoe Beekhuis tegen een
uitgebreidere commissie gelijkwaardigheid aankijkt die jaarlijks een paar
honderd alternatieve bouwoplossingen moet keuren. Leidt dat tot minder
discussie? “Ik denk van wel. Want als die commissie er is, komt er een
gezaghebbende en onafhankelijke uitspraak over een alternatieve bouwoplossing
die ook elders is toe te passen.” Beekhuis hoopt, zoals het hele OPB, dat de
commissie gelijkwaardigheid er komt. “Ik ben een groot voorstander van
opschaling van de huidige commissie brandveiligheid. Ik weet dat VROM er
welwillend naar kijkt.” Hij herinnert zich een soortgelijke eerdere commissie
die in de praktijk onvoldoende functioneerde. “Er kwam te weinig input.
Bovendien was de opzet te klein.” Dat regels niet in beton gegoten moeten zijn,
staat vast voor Beekhuis. “Het Bouwbesluit is geen een één op één receptenboek.
Bijzondere omstandigheden tref je nu eenmaal vaker aan. Zeker als je wilt
innoveren.” Dat het ministerie lang is bezig geweest (vanaf 2002) met het nieuwe
Bouwbesluit vindt Beekhuis niet vreemd. Fouten zijn er in zijn ogen niet gemaakt
tijdens het traject. “Het is een moeilijk onderwerp. Er zijn maar weinig mensen
die het in zijn geheel kunnen bevatten. Vergis je niet. Het Gebruiksbesluit dat
in het nieuwe besluit geïntegreerd wordt, bestaat amper twee jaar.” Haasten met
nieuwe regels is volgens hem nergens voor nodig. “Ik snap wel dat het ministerie
wil doorpakken met het nieuwe Bouwbesluit, ook in verband met de Wabo (wet die
25 vergunningen vervangt) die 1 oktober ingaat.” Dan het aspect van duurzaam
bouwen met epc-normen en een milieutoets. Bouwend Nederland waarschuwt dat
gemeenten zelf invulling geven aan duurzaamheidseisen en is daar niet blij mee,
omdat het Bouwbesluit er juist is om af te rekenen met verschillende lokale
eisen. Wat vindt Beekhuis? “Ik vind dat niet raar. Zeker niet, omdat de minister
de duurzaamheidspijler van het Bouwbesluit nog steeds niet heeft ingevuld. Als
gemeenten er dan extra druk op zetten, dan is dat toch goed? De bouw levert nog
altijd de grootste afvalberg van Nederland.”

Voorbereidingstijd

Nee, veel kritiek op het nieuwe Bouwbesluit valt bij de VBWTN niet te
bespeuren. Voor de vereniging is vooral van belang dat iedereen tijd krijgt zich
het nieuwe besluit voldoende eigen te maken. “Dat was een belangrijke wens voor
ons: voldoende voorbereidingstijd voor iedereen. Wij zijn namelijk niet van plan
om aanvragers van vergunningen op te leiden. De minister heeft daar gelukkig een
half jaar voor gereserveerd.” Of het nieuwe Bouwbesluit definitief per 1 juli
2011 in kan gaan, valt nog te bezien. Eerst staat deze zomer het testen van de
regels op het programma. De gevolgen daarvan op multifunctionele, complexere
gebouwen worden dan in kaart gebracht. Beekhuis gaat er niet van uit dat de
proeven slecht uitpakken. Als dat wel zo is, zal er voor het nieuwe Bouwbesluit
meer tijd moeten worden uitgetrokken. Geen punt besluit Beekhuis. “Iets dat zo
belangrijk is voor de komende tien jaar, moet je serieus nemen.”

Reageer op dit artikel