nieuws

Gewijzigde mededingingswet schiet doel voorbij

bouwbreed

De uitzonderingsgronden voor het verbod op kartelafspraken zijn verruimd om tegemoet te komen aan het midden- en kleinbedrijf. De aanpassing schiet echter mogelijk z’n doel voorbij.

De uitzondering op de mededingingswetgeving geldt nu voor bedrijven die een
gezamenlijk marktaandeel hebben van maximaal 5 procent en gezamenlijk niet meer
dan 40 miljoen euro omzetten. Die grens wordt verruimd naar 10 procent
marktaandeel en de omzetgrens vervalt.

Rechtsonzekerheid

De wetswijziging is omstreden. Minister Maria van der Hoeven (economische
zaken) ziet niets in de aanpassingen. Het is volgens haar strijdig met Europese
regelgeving. Bij handel tussen lidstaten is soepeler regelgeving namelijk niet
toegestaan. “Dat leidt tot rechtsonzekerheid”, betoogt zij. Ook zou de wet
volgens critici niet het midden- en kleinbedrijf, maar juist het grootbedrijf
bevoordelen. SP-senator Geert Reuten wijst erop dat 165 grootbedrijven in de
bouw gemiddeld een marktaandeel hebben van 0,2 procent met in 2006 een
gemiddelde omzet van 74 miljoen. Hij stelt dat straks kartelafspraken tussen
groepen van 50 van deze bedrijven mogelijk zijn.

Reageer op dit artikel